Tjänster i Uddevalla-Stigen

28 januari, 2012

Tobias Olsson har haft en 50%-ig komministertjänst, som han under flera år kombinerat med sitt arbete som snickare. Han har under 2011 känt att det blivit svårt att kombinera dessa två arbeten och har därför sagt upp sin avlönade prästtjänst. Vi har i januari avtackat Tobias i Stigen och Uddevalla. Han kommer dock att predika en gång i månaden i Bohuslän-Dals pastorat, i Stigen eller Elseberg.

Henrik_Vestergrd

Henrik Vestergård

Vi har kallat Henrik Vestergård att tjänstgöra som pastorsadjunkt i Stigens kyrka, Elsebergskyrkan och Kyrkliga förbundet i Södra Bohuslän. Han blev mottagen i Elseberg den 15 januari.

Kyrkliga förbundets riksstyrelse har godkänt att givartjänstbidrag lämnas till denna pastorsadjunktstjänst på 50 %, till att börja med under ett år. Henrik inleder med tre månaders praktik som kateket.

Henrik Vestergård har växt upp i Slätthög i Småland. Han har studerat tre år vid Församlingsfakulteten i Göteborg, ett halvår vid Lutherstiftelsens pastorala kurs och är antagen som prästkandidat i Missionsprovinsen.

Per-Anders Grunnan
Prost

Länk till en andakt skriven av Henrik Vestergård: Gud har uppenbarat sin härlighet.