Utlandsmission

3 mars, 2014

Missionsprovinsen har förmånen att odla nätverkskontakter med andra, närbesläktade kyrkor och missionsorganisationer i hem- och utland. En sådan relation finns till Evangelisk Luthersk Mission–Bibeltrogna Vänner (ELM-BV). Upp emot tio präster i Missionsprovinsens prästkollegium är mer eller mindre aktiva i ELM-BVs verksamhet.

Jan-Ulrik Smetana, pastor och föreståndare på Missionsgården Fridhem i Vännäs, har nyligen sagt ja till utlandstjänst: Nya missionärer till Peru.

Jan-Ulrik prästvigdes lördagen den 5 februari 2005, omedelbart efter det att biskop Arne vigts till missionsbiskop för Missionsprovinsen. Det är intressant att blicka tillbaka och ta del av händelseförloppet:

I e-post skrev nyligen Jan-Ulrik bl a följande:

Tack för att du påminde om denna artikel från 2005, den är mycket fint skriven! Ja, tiden går … är glad att jag blev prästvigd. Minns min osäkerhet då, vad Gud hade tänkt? I Norrland var det inte så inarbetat med präster som det är idag, även om många önskade att min vigning skulle få en bred förankring i ELM-BV Norrland. Nu, snart tio år senare, har jag sett välsignelsen av många uppgifter i förlängningen av ämbetet: dop, vigslar, begravningar, o s v. Herren såg behovet, och ledde oss in i det. Det är med förvissning om att Herren vill leda även i framtiden – därför ställer vi oss till förfogande för tjänst som ELM-BVs missionärer i Peru. Ann-Charlotte och jag är tacksamma för att vi fått kallelsen. Det är stort att få stå med i uppdraget att sprida evangelium till andra länder. Vi vill följa Guds vilja i fast förtröstan på Hans Ord och löften.

Det blir spännande att följa detta åtagande, samtidigt som frågor uppstår kring hur luckan skall fyllas på Missionsgården Fridhem? Det ena såväl som det andra är givna förbönsämnen!

I Kyrka & Folk (nr 11 / 2014) finns en artikel om missionsarbetet i norra Peru: Nya vägar för missionen i Peru.

+Roland Gustafsson