Utökat gudstjänstfirande i Halmstads-trakten

8 april, 2018

I början av januari träffades biskop Lars Artman, Christer Mikaelsson, Bengt Ådahl och undertecknad för samråd. Vi hade överväganden om hur alternativt och kompletterande gudstjänstfirande skulle kunna skapas i Halmstads-trakten.

Halmstad Evangelisk Lutherska Församling, med rötter från Våxtorp och Vallberga, har på senare år firat högmässa ungefär en gång i månaden (bortsett från sommarmånaderna). Un­der våren / försommaren är fyra tillfäl­len annonserade: 18/3, 15/4, 20/5 och 17/6. Jag har ansvar för högmässorna som firas kl 10 och lokalen är Nissa­salen i Immanuelskyrkan, Halmstad.

Bengt Ådahl har tjänstgjort som präst i Svenska kyrkan en stor del av sitt liv. Han har varit kyrkoherde i Slättåkra-Kvibille pastorat sedan 1986, på senare år verksam där som komminister. I början av februari 2018 gick Bengt i pension. Han har sedan några år tillbaka varit medlem i Missionsprovinsens prästkollegium.

Bengt Ådahl är väl bekant med det kyrkliga landskapet i Halmstad med omnejd. Han vet att en hel del äldre kyrkfolk helt enkelt inte går till gudstjänster längre. Bengt har därför, tillsammans med frun Ann-Mari, bett, sökt och planerat för alternativt och kompletterande gudstjänstfirande i Halmstads-trakten. 

Högmässor planeras under våren/för­sommaren i Missionsprovinsens regi (2:a och 4:e söndagarna varje månad, kl 11.00). Istället för en lokal på ett äldreboende i Halmstad – som först annonserats – firas högmässorna i den katolska kyrkan i Oskarström, G:a Nissastigen 63 (OBS).

Makarna Ådahl är bosatta i Gräsås, norr om Slättåkra (c:a 30 km från Halmstad). I bostaden har de ett litet kapell, där gudstjänster firas. Söndagen den 11 februari var biskop Lars och jag på besök och deltog i högmässan, som även blev ett steg för nystart av detta projekt i Halmstad.

Planerade gudstjänster äger rum kl 11.00 den 22/4, den 13/5 och den 27/5, den 10/6 och den 24/6. 

+Roland Gustafsson