Val av Missionsbiskop

19 oktober, 2018

Den 13 oktober 2018 höll Missionsprovinsen i Sverige sitt årliga konvent. Denna gång skulle ledamöterna även välja ny missionsbiskop, efterträdare till biskop Roland Gustafsson.

Bland de tre kandidaterna som nominerats av Prästkollegiet och prövats mot Bibeln och den lutherska bekännelsen av Konsistoriet valde Provinskonventet Bengt Ådahl. Han föddes i Göteborg 1951 och växte upp i ett prästhem i Eldsberga, Halland. Bengt Ådahl är sedan 1975 gift med Ann-Mari, och de har fem vuxna barn med familjer.

Efter studier i Lund prästvigdes han för Göteborgs stift 1975 av biskop Bertil Gärtner och blev kyrkoadjunkt i Älvsered, Fagereds pastorat. Sedan blev han komminister i Limmared, Länghems pastorat. Bengt Ådahl tjänstgjorde därefter som kyrkoherde i Slättåkra-Kvibille genom 32 år. Nu är han bl a aktiv i Missionsprovinsens uppstart i Halmstadstrakten.

Biskopsvigning har ännu inte ägt rum, men som biskop electus kommer Bengt Ådahl att involveras alltmer i Missionsprovinsens arbete för evangelisk-lutherskt församlingsliv i Svenska kyrkans tradition. Han uttalar bl a … att kristna måste kunna samlas till rätta gudstjänster med rätt vigda präster, där det förkunnas ett rent och klart Guds ord med lag och evangelium, synd och nåd. Jesus Kristus är den stora huvudsaken! Detta måste vara tydligt i gudstjänsten.

På frågan vilka utmaningar Kyrkan i Sverige står inför svarar han bl a att Sverige är ett post-kristet land i dag. Utmaningen är att nå de sekulariserade människorna, som inte vet vem Jesus Kristus är. De flesta är likgiltiga och det är en utmaning i sig. Många är vilsna.   
Han nämner dessutom politiseringen av värderingarna i samhället: Här behöver kristna vara med i samhället och vara tydliga i att föra fram kristna värderingar.

Missionsrådet kommer under biskop Rolands ledning att arbeta för en god övergångsprocess fram till vigningen av Bengt Ådahl nästa år.

Jakob Okkels

Läs mer om detta i tidningen Kyrka & Folk nr 43 / 25 oktober 2018: Ny fas i Missionprovinsen – Bengt Ådahl vald till ny biskop.