Välkomna till inspirationsdag i Skaraborg!

15 juni, 2019

Den 31 augusti 2019 bjuder Missionsprovinsen in till inspirationsdag i Elimkyrkan, Skövde.
Temat för dagen är ”En Helig Allmännelig Kyrka” och medverkande är biskop Bengt Ådahl och komminister Rolf Pettersson.

Dagen inleds med Mässa som celebreras av biskop Bengt. Därefter håller km Rolf ett bibelföredrag utifrån 1 Joh. 1; om ett Kristologiskt, ett gemenskaps- och ett missionsperspektiv som alla tre hänger samman ”för att glädjen skall bli fullkomlig.” Därefter blir det tid för frågor och sedan fortsatt samtal under lunchen. Efter lunchen håller biskop Bengt ett kortföredrag om ”Missionsprovinsen, möjligheter nu och framåt.” Med föredragen som bakgrund följer sedan samtal, bland annat om möjligheter till församlingsgemenskap och församlingsbygge, nu och framåt.

Tider för dagen
10:00            Mässa
11:00            ”För att glädjen skall bli fullkomlig.”
                      Bibelföredrag utifrån 1 Joh. 1 med km Rolf Pettersson.
12:00            Lunch
13:00           ”Missionsprovinsen, möjligheter nu och framåt.”
                     Kortföredrag med +Bengt Ådahl.
13:15            Fika
13:30            Samtal
14:30            Avslutning

Hitta hit och parkeringsplatser
Elimkyrkan ligger på Badhusgatan 27 i Skövde (se karta), i korsningen mellan Kungsgatan och Badhusgatan, ca 10 min gångväg från Centralstationen.

Parkeringsplatser för ett 15-tal bilar finns direkt intill kyrkan. Parkeringsplatser finns även ovanför Frälsningsarméns lokaler (ca 100 m från Elimkyrkan) och det ligger ett parkeringshus andra sidan Kungsgatan från Elimkyrkan sett.

Anmälan och frågor
Lunch och fika serveras till självkostnadspris. För matens skull tar vi emot anmälan senast 26 augusti.

För anmälan och frågor kontakta samordnare Oscar Wessman, tel: 0722 51 27 04, mail: oscar.wessman@gmail.com

Varmt välkomna!