Varför står ni och ser mot himlen?

24 april, 2021

Frågan änglarna ställde till lärjungarna efter Jesu himmelsfärd är också en fråga till oss (Apg 1:11). Vad skulle vi svara? 

Vi ser mot himlen därför att vi tror på Guds existens och en osynlig verklighet

I trosbekännelsen bekänner vi: ”Vi tror på Gud Fader himmelens och jordens skapare.” I vårtid, när naturen på nytt väcks till liv, får vi en särskild påminnelse om Skaparen. Allt det vackra, allt det som sjuder av liv, vittnar om att någon med outsäglig visdom måste ligga bakom detta. Ju mer vetenskapsmännen lär känna om hur livet, naturen, universum fungerar, desto mer förunderligt tycks det och allt mer oförklarligt blir det. Någon måste ha konstruerat allt detta fantastiska. Men Gud har inte bara skapat allt det synliga, det som vi kan uppfatta med våra sinnen utan också en osynlig värld som vi ibland får glimtar ifrån, till exempel i samband med Jesu himmelsfärd. I C S Lewis berättelser om landet Narnia berättas vid ett tillfälle hur barnen som är bokens hjältar kommer ner i underjorden och där färdas över underjordisk sjö. Det är alldeles tyst och mörkt. Det finns ingen sol, inga stjärnor, utan bara ett mörkt valv. Färden blir lång och minnet av världen där ovan jord, en blå himmel, färgglada växter och djur, och frisk luft bleknar bort och snart är det bara den mörka världen den nere som barnen känner till. Så kan det ofta bli för oss också. Vi glömmer så lätt bort den himmelska världen och att tillvaron består av mer än bara det vi ser. Därför bör vi ständigt påminna oss själva och andra om himmelen, ofta se dit, genom att knäppa våra händer till bön, läsa vår bibel, höra Guds ord och delta i nattvarden.

Vi ser mot himmelen därför att människan Jesus sitter på Guds högra sida och regerar sitt rike. 

Gud Son har existerat i all evighet eftersom Guds Son är sann Gud precis som Gud Fader. Men Guds Son har inte alltid varit människa. Guds Son, Jesus Kristus, blev människa då helig Ande kom över jungfrun Maria. Han föddes som en människa bland människor. Jesus visade under sitt jordeliv vem Gud är. Men Jesus slutade inte att vara människa när han for upp till himmelen. Han är fortfarande människa. Nu sitter människan och gudssonen Jesus på Faderns högra sida och därifrån regerar han världen. Det är en svindlande tanke. Jesus, som i dopet blivit din broder, han som är och vill vara din vän den bäste, han är nu kung inte bara över sin kyrka utan hela universum. Det är få förunnat att vara god vän med världens mäktigaste man. Men är du vän med Jesus är du vän med någon som har makt över alla kungar och herrar. Du får be din vän i himlen om vad du vill. Han har lovat att han ber för dig till sin Fader där på tronen i himlen. Och inte nog med det, Jesus lovade strax före sin himmelsfärd att han ska vara med dem som älskar honom alla dagar, ja att där två eller tre är församlade i hans namn ska han osynligt vara bland dem. Eftersom Jesus håller vad han lovar är han just nu mitt ibland oss. Ibland har du säker känt, kanske många gånger att Jesus inte verkar höra dina böner. Han verkar långt borta och du kan inte förstå hur det kan ske så mycket ont i världen om Jesus verkligen regerar hela världen från sin himmelska tron. Men då får du ta till dig de ord som Jesus en gång riktade till sina lärjungar (Apg 1:7): det är inte din sak att veta tider eller stunder som Fadern fastställt.  Vi får lämna allt i Guds händer och veta att när Jesus styr samverkar allt till det bästa för den som älskar honom. Men vi vet också att Jesus en dag ska komma tillbaka hit till jorden och då ska allt och alla få böja sig inför honom.

Vi ser mot himmelen därför att Jesus en dag ska komma tillbaka

Änglarna lovade vid himmelsfärden att Jesus en dag skulle komma tillbaka på samma sätt som han farit upp (Apg 1:11) och Jesus själv hade vid flera tillfällen strax före sin bortgång berättat att han en dag ska komma på himmelens skyar tillsammans med de heliga änglarna för att hålla dom över alla människor, låta dem uppstå till evigt liv som trott på honom, men visa bort till evig dom de som här i livet förkastat honom. Vi kan frimodigt se mot himmelen, därför att Gud verkligen finns, därför att vår vän Jesus regerar, därför att han en dag ska komma tillbaka och överbevisa alla som avvisat honom och föraktat Jesus lärjungar och ta alla som älskat och trott på honom till sig. 

Låt oss därför alla hålla fast vid det framtidshopp vi har så att vi likt Jesus med förhärligade kroppar når det eviga livet och låt oss alltid frimodigt lyfta våra huvuden och se mot himmelen! Amen. 

Daniel Johansson

Biskopsadjunkt för lärofrågor,
studierektor vid Församlingsfakulteten