Varmt tack …

10 maj, 2020

– en hälsning från biskop emeritus Arne Olsson –

… för alla hälsningar jag fick på min 90-årsdag! Kerstin och jag fick fira den på egen hand i vår lägenhet, men vi kände oss inte ensamma. Via brevlådan utanför dörren, internets brevlåda och Facebook kom oväntat många hälsningar. Från Missionsprovinsen fick jag en underbar bukett tulpaner med några väldoftande eucalyptuskvistar. Det blev verkligen en dag att minnas!

Jag skriver detta Annandag påsk, som är min Dopdag. Visserligen låg Annandagen en vecka senare 1930, men jag räknar just denna helgdag som dagen då jag i Frändefors kyrka dog och uppstod med Kristus. Aposteln skriver i Kol. 3:3: Ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. HERREN har varit och fortsätter vara god mot mig. Jag får leva innesluten i Kristi försoning och i Hans uppståndelses kraft. T.o.m. mina sjukdomar har Han burit (Jes. 53:4). Och jag har fått förkunna att Kristi evangelium är öppet för var och en som inte drar sig undan den Helige Andes inbjudan. ”Ingen är som inte kallas, ingen han borttappa vill” (Sv.ps. 220:1).

En period under tonåren trodde jag att jag var förlorad för Guds rike. Jag kunde ju inte vara fullkomlig i mitt kristna liv så som jag hade läst i Bibeln att man skulle leva. Mina böner blev utan kraft. Men jag fick hjälp. Jag var mitt inne i det som i nådens ordning kallas ”andens fattigdom”. Då blir man tömd på allt sitt eget. Det var ett tecken på att Gud inte övergett mig utan lät sin Helige Ande få fortsätta sitt verk. Så blev det plats för nådens rikedom, Kristus allena. Guds ords lag hade fått göra sitt och Guds Helige Ande hade berett plats för det ljuvliga evangeliet. Anden har fått bevara mig hos min Frälsare. Hjälpmedlen har varit Guds ord, lag och evangelium, bönen och församlingsgemenskapen med dess gudstjänst och nattvard. Allt började med Dopet Annandag påsk 1930.

Dopets nåd mig ger i tiden
Stöd och fäste för min tro,
Skänker hopp att efter striden
I Guds himmel finna ro.
När min blick, mitt hjärta brista,
Vill jag säga i det sista:
Jag är döpt i Jesu namn;
Fader, tag mig i din famn.
(Sv.ps. 69:4)

Dessa tankar kom när jag på min Dopdag tackar er, mina vänner i ledningen för Missionsprovinsen, i prästkollegiet och i församlingarna för er tillgivenhet.

+ Arne Olsson