Vigningstal vid L Artmans vigning

7 oktober, 2006

Tre biskopar i Missionsprovinsen
Vigningstal och beredelseord
vid Lars Artmans biskopsvigning
på Gratia Dei
den 22 april 2006
Biskop Arne Olsson

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.

Jesus sade: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa?” Han svarade: ”Ja, Herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade till honom: ”För mina lamm på bete.” För andra gången frågade han: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Han svarade: ”Ja, Herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade till honom: ”Var en herde för mina får.” För tredje gången frågade han: ”Simon. Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete.”  Joh.21:15-17.

Efter Påsk har vi nu biskopsvigning i Kristi kyrka. Gud uppväckte Kristus från de döda. Det stora försoningsverket var fullbordat. Och allt förändrades. Nu hade den rättfärdighet som Gamla Testamentet vittnat om blivit en verklighet. Den rättfärdighet som säger att vi är älskade av Gud inte för vår kärlek och för det vi själva gör, inte för våra goda föresatser och löften, inte ens för det bästa hos oss själva, utan vi är älskade för Jesu skull. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och utgivit sin Son till försoning för våra synder. 1 Joh.4:10.

Jesus hade fullbordat allt.  Genom att uppväcka Jesus från de döda bekräftade Gud att Jesu försoningsverk var fullkomligt och tillräckligt. Och då kunde Jesus på nytt möta sina lärjungar. Han uppenbarade sig för sina apostlar vid Tiberias sjö. De förstod att det var HERREN. Jesus gav dem bröd och fisk att äta.
 
I denna heliga, av undran och förundran mättade stund, frågade Jesus Petrus: Älskar du mig mer än dessa? Bakom de tre frågorna låg Petrus tre förnekelser på översteprästens gård. Tre gånger hade han förnekat sin käre Mästare. Hans kärlek till Jesus misslyckades katastrofalt. Nu får han tre gånger frågan om han verkligen älskar Jesus. Petrus säger: Du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesu upprättade Petrus, och han gav honom uppdraget att vara herde i Kristi församling.

Lars, du ska i dag vigas till biskop. Jesu frågor dig: Älskar du mig mer än dessa? Mer än allt annat. Din kärlek till Jesus var en av anledningarna till att du tog vara på ditt Dop och kom till tro på Kristus. Men du hade aldrig fått kärlek till Jesus om han inte först älskat dig. Och om inte Jesus försonat dig med Gud, om inte den helige Ande gett dig trons gåva. Han gav dig också nåden och uppdraget att få tjäna honom som präst. Han har gett dig goda gåvor som du tagit vara på. Därför har du kunnat ge undervisning och själavård till människor som du fått ansvar för. Du får förkunna Guds ord. Det har varit en glädje för dig att vara präst.

Nu sänder Kristus dig att vara biskop i hans kyrka. Och därmed ger han dig också ett större och djupare ansvar för andra präster. Du kommer att få viga män som Herren kallar och sänder. Du får ansvar för att Guds ord rätt förkunnas och att sakramenten förvaltas efter Kristi instiftelse. Biskopen har ett särskilt ansvar för enheten på Guds ords grund. I detta biskopliga ansvar vill Kristus ge dig sin kärlek. Du får själv den stora nåden att leva försonad i den rättfärdighet som Gud ger dig när du förtröstar på Jesus allena. I denna försoning är det bara Guds kärlek i Kristus som håller. Men den räcker. Den får ta du emot dag efter dag i syndernas förlåtelse.

Det är efter sitt fullbordade frälsningsverk Jesus frågar: Älskar du mig mer än dessa? Älskar du mig mer än allt annat? Vågar du offra allt annat för att föda mina lamm och föra mina får på bete? Och vara en herde för Guds församling? Kan du stå emot när du frestas att anpassa dig efter de tidens tankar och den tidens teologi som inte frågar efter den sanna kärleken till Guds ord utan i stället föraktar Ordet. Och som inte i Jesus Kristus ser den han i sitt Ord själv säger sig vara. Älskar du mig mer än dessa? Älskar du mig mer än allt annat allt annat?

Jag vet vad du svarar. Herre, du vet. Du vågar inte hänvisa till den kärlek du hittills i din tjänst visat Jesus Kristus. Men du säger: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär.

Föd då mina lamm, för mina får på bete. Samla Guds folk kring Ordet och sakramenten. Var en herde för Guds församling. Fördjupa dig ständigt i Guds ord och i vår bekännelse. När du gör det får du hjälp att förbli i Guds kärlek. I den kärleken får du en rätt kärlek till Jesus.

När det blir svårt, när du blir förföljd för din trohet mot Kristus och Guds ord – ty förföljelsetider kommer – då kan du lita på att Kristus är dig trogen. Följer hans präster honom, lyder de hans Ord och förkunnar de Guds ord med dess lag och evangelium, då tar Herren ansvar för sina underherdar. Han omsluter då också dig med sin kärlek och beskyddar dig i liv och död. När du har Kristus kan intet fattas dig.

Älskar du mig mer än dessa? Det verkar som om Herren förväntar sig mer kärlek av sina biskopar än andra. Det är fråga om den kärlek som hör samman med bekännelsen till Kristus. Älskar jag Jesus bekänner jag mig till honom och till Guds ord vad det än kostar. Detta förväntar sig Herren av alla sina lärjungar, men han har en särskild rätt att förvänta sig detta av sina präster och inte minst av sina biskopar.

Älskar du mig, Lars, mer än dessa? Herren vet allt om dig och ändå älskar han dig. Och såsom Fadern sände Sonen, så sände Sonen apostlarna. Och så sänder Herren dig till fördjupad tjänst, till ett fördjupat ansvar i hans Kyrka. Må du i din tjänst få erfara Kristi nåd och hans kärlek och leva i den.

Älskar du mig? Jesus ställer den frågan till var och en av oss i dag. Älskar du mig mer än allt annat?  Vi skall frukta och älska Gud över allting och alltid tro och lita på honom. Gör du det, du som sökt dig till denna högtid i dag? Det är skriftefrågan vi ska pröva oss inför när vi ska fira Herrens Heliga Nattvard.

Det visar sig konkret hur det är med kärleken till Kristus. Det visar sig varje dag i hemmet, på arbetsplatsen, i samhället och i livet med andra. Älskar du Jesus då gör du det inte bara ibland utan ständigt. Även när det fordras mod att våga bekänna honom. När det gäller att våga stå för din tro. När du riskerar att bli föraktad. Det är då det visar sig om du älskar Jesus över allt annat.

Jesus säger: Älskar ni mig, så håller ni mina bud. Pröva dig. Håller du alla Herrens bud?   Tänk om Guds ord bara innehöll buden och vad vi ska göra. Tänk om vi bara fick höra och läsa i Bibeln om att vi ska älska Gud. Då kunde vi lika gärna avsluta denna högtid. Men nu har Kristus uppstått från de döda. Och det är efter sitt fullbordade frälsningsverk och efter sin uppståndelse Kristus frågar: Älskar du mig?  Han kan göra det, ty Han har själv älskat oss så att han fick lida och dö för oss. Nu finns det förlåtelse för alla synder. Nu finns det en försoning att leva i, Jesu Kristi försoning. Nu finns det möjlighet att leva i Kristi uppståndelses kraft.

Den som inte med Guds ords hjälp strävar att leva efter att följa Guds och Kristi bud, älskar inte Jesus. Är det så med dig, då har du ingen hjälp att få i den heliga Nattvarden. Men det är inte försent att söka den hjälpen i dag.  Be och hör Guds ord och den Helige Ande ska hjälpa dig.

Du som menar att du inte kan svara ja på Jesu fråga om du älskar honom, men är besviken på dig själv och så gärna ville kunna ge ett klart ja, du får som en Jesu lärjunge komma till Herrens bord för att emot den kärlek som du aldrig kan prestera. Den Kristi kärlek som säger: För dig utgiven, för dig utgjutet till dina synders förlåtelse.

Du som säger: Herre, du vet allt, du vet att jag lik Petrus har förnekat dig, men du vet också att jag inte kan vara utan dig, du får komma, ty kärleken består inte i att du älskar Kristus utan i att Kristus har gett sitt liv för dig. Kristus ger dig i välsignat bröd och vin sin sanna kropp och sitt sanna blod. När du har honom, har du syndernas förlåtelse, liv och salighet.

I visshet om att Herren vet allt om var och en av oss och i förtröstan på Kristi kärlek till syndare bekänner vi vår synd och ber om förlåtelse.