Från folkkyrka till minoritetskyrka

Från folkkyrka till minoritetskyrka

“Svenska kyrkan är på väg in i en ny situation, att kyrkan inte omfattar alla. Vi går från att vara en folkomspännande kyrka till att bli en av många minoriteter.” På detta sätt introduceras en bok med titeln Svenska kyrkan som minoritetskyrka (Artos & Norma...
Enhet i Kristus

Enhet i Kristus

Betraktelse inför Fjortonde söndagen efter Trefaldighet, av Joacim Brandt Erlandsson ”Ty genom Honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern.”  (Ef 2:18).  Kristi hemlighet rymmer en underbar verklighet – att hedningarna i Kristus Jesus och genom Hans...
Biskopen har ordet – september 2023

Biskopen har ordet – september 2023

I min förra Hälsning inför sommaren skrev jag om Herrens ansikte och välsignelsen. Jag tänker börja där även denna gång.  Att vara inför Guds ansikte betyder många olika saker. De kompletterar och berikar varandra. Att komma inför Guds ansikte betyder att det...
Inför hovrätten i Helsingfors

Inför hovrätten i Helsingfors

Juhana Pohjola, biskop i Evangelisk-Lutherska Missionsstiftet i Finland, samt läkaren och parlamentsledamoten, med dr Päivi Räsänen, åtalades under vintern 2022 för hets mot folkgrupp. Ärendet har tidigare uppmärksammats i Signerat: Ett märkligt åtal i Finland I...
Kvinnliga präster – varför inte?

Kvinnliga präster – varför inte?

Den enda villoläran som berättigar till kyrkotukt i DnK (Den norske Kirke), är att förneka att kvinnor har tillträde till Kyrkans ämbete. Det har i allmänhet blivit oacceptabelt att det överhuvudtaget finns präster och teologer som håller fast vid Bibelns ord om att...