Jul och påsk i en ömsesidig omfamning

Jul och påsk i en ömsesidig omfamning

Ingredienserna i julmusten och påskmusten lär vara helt identiska. Att vi ändå kan uppleva olika smak beror på sinnesintrycken från etikett, dofter, ljus, temperatur och så vidare. Julen respektive påsken påverkar helt enkelt smakupplevelsen.  Musten påminner om...
Ny prästkandidat

Ny prästkandidat

Den 2 mars 2024 avlade prästkandidat Sahar Sadlovsky Gold prästexamen inför Missionsprovinsens konsistorium. Sahar godkändes och förklarades därför som Sacri Ministerii Candidatus. Sahar är 32 år, och bor med sin fru Maria och deras två barn i Tel Aviv, Israel. Planen...
Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Arne Olsson föddes 1930 och växte upp på en bondgård i Frändefors i södra Dalsland. Bygden präglades av gammalkyrklig fromhet, i den form den fick i Dalsland, med prosten L.M. Engström som främste företrädare. Som barn fick Arne nöja sig med folkskola, men han fick...
Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Lördagen den 13 april samlades knappt 20 personer i centrala Stockholm. Kyrkodagen hade ämnet Det som bryter ned och det som bygger upp. Utifrån det första ledet, ”Det som bryter ned”, inledde Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan (ELM) och verksam...