Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Missionsbiskopen Arne Olsson in memoriam

Arne Olsson föddes 1930 och växte upp på en bondgård i Frändefors i södra Dalsland. Bygden präglades av gammalkyrklig fromhet, i den form den fick i Dalsland, med prosten L.M. Engström som främste företrädare. Som barn fick Arne nöja sig med folkskola, men han fick...
Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Kyrkodag i Stockholm den 13 april

Lördagen den 13 april samlades knappt 20 personer i centrala Stockholm. Kyrkodagen hade ämnet Det som bryter ned och det som bygger upp. Utifrån det första ledet, ”Det som bryter ned”, inledde Martin Helgesson, predikant i Roseniuskyrkan (ELM) och verksam...
Biskopskonferens i Lettland

Biskopskonferens i Lettland

Biskop Hanss Martins Jensons har fr o m 2003 tjänstgjort som präst i Lettlands evangelisk-lutherska kyrka och är sedan 2016 biskop i Liepaja stift. Tack vare hans svenska rötter, har han under årens lopp fortsatt att odla goda kontakter med svensk-kyrkliga sammanhang,...
Generation Z och framtiden

Generation Z och framtiden

Man kan bara önska att kyrkan verkligen vill och kan förmedla det tidlösa budskapet om hoppet i Jesus Kristus också till de yngre generationerna, skriver Anders Alapää i en artikel i Göteborgs Stifts-Tidning (nr 1/2024). Önskan bottnar i den kristna tron, t ex i...