Besök i Norge och Finland

18 februari, 2013

Den 4–5 februari besökte provinssekreterare Bengt Birgersson och undertecknad Høgsveen, Ringsaker – i trakten av Hamar, Norge. Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid etablerades 2009 och har sedan dess haft årliga sammanträffanden. Det var givande dagar: dels teologisk reflektion i ett antal frågeställningar och dels uppdatering av det andliga läget i våra nordiska länder. En kort rapport om dagarna finns på nätverkets hemsida under rubriken: Glimt fra møtet 4–5 februar 2013.

DSC_0054

Omedelbart efter besöket i Norge gjorde vi ett kortare besök i Helsingfors, Finland. Vi har tidigare rapporterat om hur planerna på ett nytt stift i Finland bearbetats, inte minst i samband med två biskopsmöten förra året, i maj i Stockholm och i december i Göteborg. Det nya stiftet bildas av Lutherstiftelsens koinonior samt av ytterligare några församlingar. Konstituering sker vid möte i Lahtis den 16 mars och biskopsvigningen är planerad till den 4 maj i Helsingfors.

Den 6 februari hade därför det särskilda konsistoriet för Finland, i Missionsprovinsens i Sverige och Finland regi, sitt sista sammanträde. Efter min inledande andakt följde konsistoriets möte och samtal med de två kandidater som prästkollegium och koinonior i Finland utsett: Sakari Korpinen och Risto Soramies. Lutherstiftelsen i Finland har rapporterat om detta under rubriken: Biskopsvalet är igång! Se även Biskopsval i Finland.

Ingående samtal fördes också om de nordiska fria stiftens framtida relationer och samarbete.

2013-02-06_16.00.40

+Roland Gustafsson