Besök i Norge

2 februari, 2015

Den 2–3 februari 2015 inbjöd Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid till sin årliga samling på Høgsveen utanför Hamar.

Under rubriken Hva gjør vi med ekteskapet? introducerade advokaten och prästen Johan Haga oss i den problematik som är gemensam i alla våra nordiska länder: Hur upprätthålla den bibliska förståelsen av äktenskapet när ett sekulariserat samhälle fyller begreppet med ett nytt innehåll? Frågeställningen har sedan en tid tillbaka varit under bearbetning i Missionsprovinsen, i såväl Konsistorium som Läronämnd.

Prästen Jan Bygstads föreläsning Kristus i oss – hva betyr det? ledde till konstruktiva samtal i ett viktigt ämne.

Professor Knut Alfsvåg belyste ämnet Kirkefellesskap – hva er forutsetninger og kriterier? – en frågeställning som Missionsprovinsens Läronämnd också arbetar med.

Närvarande organisationer uppdaterade varandra beträffande det gångna årets åtaganden.

 

Missionsprovinsen representerades av biskop Göran Beijer, provinssekreterare Bengt Birgersson och undertecknad.
+Roland Gustafsson

Foton: Boe Johannes Hermansen