Besök i Tyskland

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK) inbjöd den 4–5 mars 2015 till Internationale Konferenz der Theologischen Kommissionen Lutherischer Kirchen i Oberursel utanför Frankfurt.


SELK har genom årens lopp haft en del kontakt med Missionsprovinsen, inte minst genom närvaro i samband med biskopsvigningar.

Jag hade förmånen att delta i denna konferens där det fanns representanter från evangelisk-lutherska sammanhang i Tyskland, Belgien, England, Tjeckien, Lettland, Finland, Ryssland, Kanada och USA.

Första dagen användes för att rapportera om aktuella teologiska frågeställningar från de olika kyrkornas sammanhang.

Andra dagen presenterade Dr Werner Klän, professor i systematisk teologi vid Lutherska Teologiska Seminariet i Oberursel, en föreläsning över ämnet Relationen mellan kyrka och stat med avseende på äktenskapet. I det påföljande samtalet blev det uppenbart hur många likheter det finns i våra länder kring dessa frågor, som för övrigt även bearbetas i Missionsprovinsens Läronämnd och Konsistorium. Det var mycket värdefullt att ta del av dessa överläggningar, och alla var överens om att fortsättningsvis dela erfarenheter kring temat som sådant.

En ny konferens planeras inom den närmaste treårsperioden, med representation från ytterligare några länder i Europa.

Konferensen har uppmärksammats i USA, Tyskland och Kanada:
●    International Lutheran conference addresses the challenges of “Post-Christian” society
●    Theologische Kommission mit Gästen
●    International Conference Address the Challenges of “Post-Christian” Society

+Roland Gustafsson