Besök från LC-MS

28 oktober, 2019

– Rapport –

Den 1–3 oktober 2019 fick Missionsprovinsen besök av Missourisynodens ledare, president Matthew Harrison. Han valdes tidigare i år för fjärde gången att genom ytterligare tre år leda Lutheran Church–Missouri Synod (LC–MS), som kyrkan också kallas – se Gigantiskt lutherskt kyrkomöte.

Genom International Lutheran Council (ILC) är LC–MS den största samarbetspartner, som Missionsprovinsen har. Det var bl a därför mycket glädjande att Harrison på sin Europaresa önskade att träffa Missionsprovinsens biskop och medarbetare.

Vid en mottagning i det gamla biskopshuset, där Bo Giertz residerade, fick Harrison och hans medarbetare, James Krikava, möta inbjudna representanter från Lutherstiftelsen, Kyrkliga Förbundet, Kyrklig Samling och Församlingsfakulteten i Göteborg, samt en del av Missionsprovinsens präster. Kvällen avslutades med completorium i Vår Frälsares kapell (LM Engströms gymnasium), där Harrison kort predikade på evangeliskt vis.

På onsdagen ägde samtal rum i Immanuelkyrkan. Missionsprovinsens bakgrund och historia är inte obekant för lutheraner runt om i världen, men ändå var ett huvudsyfte med programmet att LC–MS och Missionsprovinsen skulle komma till djupare förståelse av varandras situation och att möjlighet till klargörande frågor skulle ges. Trots alla skillnader i storlek och kultur kan man vara till stöd och uppmuntran för varandra.

Missionsprovinsen har framför allt tre viktiga kontaktytor med LC–MS, och alla berördes vid detta möte.
ILC är ett samarbetsorgan för konfessionella lutherska kyrkor. Ambitionen är att stötta studier och mission på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund. Missionsprovinsens roll inom ILC är fortfarande ny och håller på att ta form.

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) har Missionsprovinsen i sakens natur haft mycket att göra med, och även om kontakterna för närvarande är ganska spretiga på grund av kyrkans situation, så är det angeläget att Missionsprovinsen fortsatt bidrar till försoningsarbetet inom ELCK. LC–MS har både från centralt håll och genom enskilda församlingar och rörelser en del kontakter och verksamhet i Kenya, och det blev en väsentlig del av onsdagens samtal att undersöka möjligheterna för gemensamma insatser och målsättningar.

Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG) är med sin teologiska utbildning central för Missionsprovinsen. Sedan många år har ett allt starkare samarbete vuxit fram mellan FFG och LC–MS:s teologiska seminarier, bl a i Fort Wayne. Flera av Missionsprovinsens präster har tidvis studerat där, och några deltar nu i den Master-utbildning som tack vare samarbetet erbjuds på FFG.

Förhoppningsvis kan detta möte bidra till ett förstärkt samarbete mellan LC–MS och Missionsprovinsen inom alla dessa områden.

Jakob Okkels
Biskopens adjunkt &
Missionsprovinsens kanslist