Besök i Danmark

10 oktober, 2014

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB) inbjöd till 50-årsjubileum den 27 september 2014 i Viborg på Jylland. Det blev en fin heldag med ett varierat program: föredrag, festgudstjänst, hälsningsanföranden, gemenskap och måltider.

Hartvig WagnerKSBB-ordföranden Hans Olav Okkels, medlem i Missionsprovinsens prästkollegium och ledamot i vårt Konsistorium, redogjorde i sitt anförande i stora drag för de gångna 50 årens verksamhet.
Hartvig Wagner (till höger), en bland de elva präster som startade KSBB, presenterade jubileumshäftet Kirkens Ja og Nej – glimt fra 50 års historie.

I november 1964 sändes ett häfte Kirkens Ja og Nej (först publicerad i 27 000 ex och senare i ytterligare 40 000) till församlingsrådsmedlemmar, präster, prostar, biskopar, riksdagsledamöter, ministrar, kyrkliga organisationer, högskolor och media. I reaktion mot den pågående liberaliseringen i Folkekirken betonades Skriftens auktoriet, Nådens medel, Ämbetet, Guds bud och det kristna livet, Det allmänna prästadömet och Kyrkan, folket och staten. Häftet fick stor uppmärksamhet i media och kommenterades bl a under rubriken: Kreds av Præster vil udskille noget, der har trængt sig ind i Kirken, og genoplive Barnetroen. År 1965 trycktes en bok med rubriken Syv kronikker om Kirkens Ja og Nej. Inför 50-årsjubiléet publicerades ett nytt häfte: Kirkens Ja og Nej 2014.

KSBB är en liten organisation och på många sätt en marginell företeelse i danskt kyrkoliv. Icke desto mindre utgör den en profetisk röst i sin samtid – något som kan ha större vikt och värde än de flesta tror och anar.
Läs mer: Kirken henter udelukkende sin autoritet fra Skriften.

Söndagen den 28 september fick jag anledning att fira gudstjänst i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (DELF) i Århus. DELF bildades 1855 som en reaktion mot Folkekirken.

Man står för ett alternativt gudstjänstfirande på evangelisk-luthersk grund och har tre församlingar: Köpenhamn, Århus, Løsning. Dessutom firas s k ”husgudstjänster” i Svendborg, Lohals og Korsør.
Församlingarna betjänas av två präster. En av dem, Leif G. Jensen, har vid olika tillfällen kontaktat oss i Missionsprovinsen. Det har skett i förlängningen av sammanträffanden i International Lutheran Council (ILC), där DELF har ett associerat medlemskap. DELF har intresse av fortsatta kontakter med oss och även önskemål om att lära känna Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG).

+Roland Gustafsson

Foton: Boe Johannes Hermansen