Besök i Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, DELK

10 augusti, 2019

Missionsprovinsen har genom åren haft ett antal kontakter med DELK.

Vid Arne Olssons biskopsvigning 2005 deltog DELK-”tillsynsmannen” Ulf Asp – vid min vigning 2010 likaså. Under årens lopp har kontakter upprätthållits, bl a via Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.

DELK är Norges äldsta frikyrka, den etablerades år 1872. Bakgrunden var en mångårig strid om en allt mer urvattnad konfirmationsundervisning i grundskolan. Personer med anknytning till haugianska vängrupper kämpade för att bevara ett pietistiskt arv. DELK värnade ett alternativt kristet skolutbud och hade inledningsvis en expansiv verksamhet genom etablering av församlingar och skolor. Kontakter med andra kyrkor/samfund var begränsad, något som på senare tid har förändrats.

DELK har c:a 3 000 medlemmar i 12 församlingar, ett par är under etablering. Man driver fem friskolor, ett bokförlag och har internationellt missionsarbete genom kontakter med Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) och Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Sommaren 2010 blev jag som representant från Missionsprovinsen inbjuden till DELKs “Generalforsamling og Sankthansstevne” i Vestfold, när en ny “tilsynsmann”, Rolf Ekenes, vigdes.


Intervjuer med ”avtroppende og påtroppende tilsynsmann”, Rolf Ekenes och Bertil Andersson.

Under våren 2019 har DELK valt en ny “tilsynsmann”, svensken Bertil Andersson, prästvigd i Missionsprovinsen år 2007. Bertil har sina rötter i Tostared i Västergötland, har studerat teologi i Göteborg och i Oslo. Han är gift med Gunn och har tre barn. De har tjänstgjort som missionärer i Mongoliet i tre perioder under åren 2002–16, utsända av DELK och NLM. Under de senaste två åren har Bertil haft en prästtjänst i DELK och familjen är bosatt i Sandefjord. Han tillträder tjänsten som “tilsynsmann” den 1 september.

Missionsprovinsen fick under försommaren inbjudan att delta vid “Sankthansstevnet og generalforsamlingen på Gjennestad” den 23 juni 2019, när Bertil Andersson skulle vigas för sin tjänst. Biskop Bengt Ådahl bad mig att delta, och så blev fallet. 

Vid den inledande högmässan installerades Bertil Andersson och han blir DELKs tolfte “tilsynsmann” och efterträder Rolf Ekenes som innehaft ämbetet i åtta år. Bertil predikade med utgångspunkt från Joh. 3:1–15 om Født på ny til felleskap i Jesus – sendt av Ham ut i verden och celebrerade mässan, biträdd av ett antal DELK-präster. C:a 550 personer deltog i högtiden.

Efter lunch följde ett avslutningsmöte, med predikan, sång, intervjuer och hälsningar till såväl Rolf Ekenes som Bertil Andersson. Jag fick tillfälle att framföra en hälsning från biskop Bengt Ådahl.

Missionsprovinsen har kontakter till ett tämligen brokigt kyrkolandskap i Norge. Vi har etablerad gemenskap med Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Dessutom nätverkskontakter med DELK och via International Lutheran Council med Den lutherske kirke i Norge.

Det känns angeläget att Missionsprovinsen fortsätter att vara brobyggare gentemot våra kära systrar och bröder i grannlandet Norge!

Läs mer: Fellesskap på årets GF og Sankthansstevne.

Roland Gustafsson
Biskop emeritus

Fr v: +Roland, Rolf Ekenes, Bertil Andersson och Erhard Hermansen (Norges Kristne Råd)
Deltakere ved innsettelsen av tilsynsmann: Alle menighetsprestene, representant for de eldste (Kåre Solberg), skolene (Tore Slettvik), barne- og ungdomsarbeidet (Henriette Klubben Bjørntvedt), diakonitjenesten (Elisabeth Fehn Olsen), personlig forbeder for Bertil (Roland Gustafsson, Missionsprovinsen), repr. for Norsk Luthersk Misjonssamband (Øivind Åsland), Det Norske Misjonsselskap (Åslaug Ihle Thingnæs).