Biskop Bengt har ordet (feb -20)

25 februari, 2020

I början av året hade jag glädjen att få installera Sveinung Eriksen som kyrkoherde i Mariakyrkan i Uddevalla. Det var en stor och mäktig högtid.

I januari–april pågår den pastorala kursen med fyra prästkandidater. Ha dem i era förböner.

Den 1 mars lägger biskop Lars ner sin stav vid högmässan i Gratia Dei i Kristianstad. Han avslutar sitt uppdrag som biträdande biskop. Ha också honom i era förböner. Missionsrådet har beslutat att avvakta med att tillsätta biträdande biskop samt att arbeta vidare med hur uppgiften som provinssekreterare skall se ut och hur Missionsprovinsens ledningsstruktur skall utformas.

När Svenska kyrkan, i många stycken, befinner sig i fritt fall, får Missionsprovinsen se till att sann biblisk tro och kyrkans rätta ordning förs vidare till nya generationer och nya människor – ett härligt och spännande uppdrag! Jag är mycket tacksam att få stå i denna uppgift, att få vara missionsbiskop.

En sak som jag tänkt ta upp är att vara vaksam på vad som sker i tiden, i världen och i kyrkan. Jag uppmanar er alla att be om gåvan att kunna ”skilja mellan andar”. Bed om urskiljningens gåva, att med Guds Andes hjälp kunna bedöma vad som kommer från Gud och vad som stämmer med Guds ord, och vad som inte gör det. Vi behöver lära oss att se vad som är sant och äkta, och få hjälp att hålla fast vid Jesus Kristus och vad som inte gör det. Hela tiden skall vi ha blicken fäst vid Jesus Kristus, annars kommer vi inte rätt. I tiden finns mycket förvirring och förvillelse, inte minst i det andliga. Den onde blir mest försåtlig när han uppträder i religiös gestalt.

Fastetiden står för dörren. Det är en rik tid av kyrkoåret. Vi får slå följe med Petrus, Jakob och Johannes och de andra och följa med ”upp till Jerusalem” och se och höra vad som hände med Jesus. Följ med ända till korset och den öppnade graven! Öppna dig för hemligheten: Jesus gjorde det för dig, för din skull, för att du skall få vara med honom här i livet och sedan i himmelen.

Det är oroligt i världen. Terrorn är en verklighet. Attentat äger rum. Krigsrisken är överhängande i hela Mellanöstern-regionen. I Nigeria och på flera andra platser avrättas kristna och världen tiger, i de flesta fall. De är våra bröder och systrar i tron. Vi är kallade till bön och förbön. Vi ska be för alla dem som får lida för att de bekänner Jesu namn, antingen det är öppen eller dold förföljelse. Be för flyktingar, som mås- te lämna allt och fly. Be för dem som inte kan eller har råd att fly, utan är kvar, där det är som värst. Be om beskydd för kvinnor och barn i dessa utsatta situationer. Särskilt uppmanar jag er att be för världsfreden. Det är oroligare än på länge.

Vi får be om beskydd mot sjukdomar och farsoter. Coronaviruset, som just nu sprids över världen visar hur sårbart och ömtåligt hela systemet är. Vi får be om beskydd mot allt detta. Be med dina egna ord, såsom Guds Ande manar dig. Överlåt alla dessa bekymmer i Herrens händer. Be med ord som många har använt före dig och bli en liten del i en stor förbönskedja, som går genom tider och generationer!

Jag tänker särskilt på ord som finns i den bön som kallas litanian, som används i kyrkan just under fastetiden. Den bönen har funnits med i många århundraden i kyrkans liv.

Jag läste nyligen om hur ärkebiskop Laurentius Petri ger instruktioner i sin Kyrkoordning 1571. Han var bror till Olaus Petri och vår Svenska kyrkas förste lutherske ärkebiskop. Han lär konkret ut hur litanian skall användas, sjungas och bedjas. Redan då hade den bönen varit med länge.

När vi ber litanian är vi med i en stor bedjande gemenskap, som sträcker sig genom tid och rum. Vi är inför Herrens ansikte. Be med i litanian – gör bönerna till dina egna och använd dem hemma i vardagen och i gudstjänsten. Jag citerar ett stycke:

   ”FÖR ALLA SYNDER, FÖR LÖGN OCH VIDSKEPELSE, FÖR ALLT ONT, FÖR DJÄVULENS GRYMHET OCH LIST, FÖR PEST OCH HUNGERSNÖD, FÖR KRIG OCH VÄRLDSBRAND, FÖR ONDSKANS MAKTER I HIMLARYMDERNA, FÖR UPPROR OCH SPLITTRING, FÖR ELD OCH VÅDA, FÖR OND BRÅD DÖD, FÖR DEN EVIGA DÖDEN.
   BEVARA OSS, MILDE HERRE GUD.
   GENOM DIN HELIGA FÖDELSE, GENOM DITT KORS OCH DIN DÖD, GENOM DIN HELIGA UPPSTÅNDELSE OCH HIMMELSFÄRD, I FRESTELSE OCH FALL, I VÄLGÅNG OCH LYCKA, I DÖDENS STUND, PÅ DEN YTTERSTA DOMEN:
   HJÄLP OSS MILDE HERRE GUD.”

Ja, låt oss be detta dagligen, hemma och i gudstjänsten!

+ Bengt