Biskop emeritus, dr Jobst Schöne in memoriam

27 september, 2021

Missionsprovinsen har sedan första början haft kontakt med den självständiga evangeliska-lutherska kyrkan i Tyskland (SELK). Det ligger i Kyrkans väsen att kristna känner igen gemenskapen över olika former av gränser. Missionsprovinsen har anledning att med tacksamhet ha denna gemenskap i åtanke, när det meddelats att biskop emeritus, dr. Jobst Schöne, kallats hem i en ålder av 89 år.

När Missionsprovinsens förste biskop vigdes den 5 februari 2005 sände dåvarande biskopen, dr. Diethardt Roth från SELK, sin företrädare att assistera vid handpåläggningen av Arne Olsson. På samma sätt medverkade biskop Schöne vid biskopsvigningen av Roland Gustafsson den 27 mars 2010, då på uppdrag av biskop Hans-Jörg Voigt, som fortsatt är biskop i SELK. De närvarande tyska gästerna kunde, tillsammans med den övriga församlingen, därmed se den andliga gemenskapen bekräftad.

Den 24 mars 2012 vigde biskop Roland Gustafsson Thor Henrik With till biskop i det som blev Missionsprovinsens systerstift i Norge. Vid det tillfället var biskop Schöne också närvarande på biskop Voigts uppdrag för att än en gång stryka under den världsvida kyrkans gemenskap på ett synligt sätt (se Sändebrevet nr 53).

När arbetet går vidare, bl a med kontakterna med SELK som genom biskop Voigt uttryckt sin önskan om fördjupad och formaliserad kyrkogemenskap med Missionsprovinsen, finns det anledning att tacka för dem som på olika sätt deltagit i förberedande möten och samtal.

+Bengt Ådahl
Missionsbiskop

Bild: (SELK)

På ILCs webbplats återfinns en annan text om Jobst Schöne
SELK’s Bishop Emeritus, former ILC Vice Chairman, enters into glory