Biskopen har ordet februari 2024

När jag skriver detta är det Askonsdag. Vi går in i det som kallas Fastan. I fastetiden, och ännu mer i passionstiden, som kommer efter 5 söndagen i Fastan,  får vi följa med Jesus och lärjungarna på vandringen upp till Jerusalem och Golgata kors.

Som kristna bekänner vi att Jesus, Guds Son, är Ordet. Han är Ordet, som blev kött och bodde ibland oss. Han blev människa, för oss människor och för vår salighets skull.  Guds Son är i Bibelordet. Guds ord är kanalen, där han når fram till oss. Där når han oss och inbjuder oss att vandra med honom. 

Bibeln är inte bara en redogörelse om vad som hände med Jesus. Han är där i Ordet. Han talar och berör. Guds Ande var med när Bibelordet skrevs. Guds Ande är med när Bibelordet används. Det är ett levande ord.

Det stora för oss är att vi får vara med på Jesu vandring. Jesus räcker sin hand till oss. Han drar oss  in i texten. När vi möter lärjungarna, möter vi många gånger oss själva. Vi kan känna igen oss i deras fel och svagheter.

Trots alla fel och svagheter hos lärjungarna, vill Jesus ändå ha dem med. På samma sätt vill han också ha oss med på sin vandring, trots våra brister.

På lidandesvandringen med Jesus kommer vi fram till nattvardssalen. Där får vi också vara med. Orden som Jesus säger där, når längre än till de första lärjungarna. De når ända fram till oss. 

När Herren Jesus instiftar nattvarden och firar den för första gången är han mån om att den skall fortsätta att firas. Han ger apostlarna ett uppdrag. ”Gör detta till min åminnelse!” Fira detta! 

Och Jesus förklarar vad detta är och betyder: ”Min kropp, utgiven för er.” ”Mitt blod, utgjutet för er.”  Där är hela förklaringen och innebörden  till varför Jesus offrade sig själv på korset, en gång för alla:  ”För dig!”  ”För din skull.” Jesus Kristus gjorde det för att du skulle ha en Frälsare, som kan förlåta alla synder och ta dig ända hem till Gud i himmelen.

Vi hör orden personligt varje gång vi firar nattvard. ”För dig!” ”För dig!” Tveka inte. Ta till dig orden. Bejaka dem. 

När vi vandrar i fastetiden får vi möjligheten att ställa våra liv mer och mer i samklang med Jesus. Bot är att vända sig bort från det som drar bort. Det är att söka sig till det, som drar oss till Jesus. Bot är att komma närmare Jesus Kristus. Fastetiden är en fördjupningstid, som vi inte får missa.

Kompassens nål skall alltid peka på Jesus. Boten skall rätta till snedvridna kompasser, så att de pekar rätt. 

En välsignad fastetid 

önskar
+ Bengt