Stiftsledningen har ordet

Provinssekreteraren har ordet – april 2024

Provinssekreteraren har ordet – april 2024

En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss ofta och på olika sätt. Vi möter döden i nyheterna eller mera påtagligt när någon närstående dör. Döden påminner oss om gåvor och gemenskap som vi fått ta del av och om vikten av att ta vara på den tid vi får. Det hör inte...

Stiftsprosten har ordet – december 2023

Stiftsprosten har ordet – december 2023

”Ordet blev kött och tog sin boning bland oss” Joh 1:14 Vi står inför att fira jul, ännu en gång. Vi får glädjas och fira att Guds Son föddes som människa, för att i vårt ställe lida och dö för våra synders skull. I Ordet som blivit kött har vi gemenskap med Gud – och...

Bön för Israel

Bön för Israel

Biskop Bengt anbefaller förbön för Israel, han hälsar: Jag skickar till er en Bön för Israel, som jag skrivit.Jag anbefaller den varmt och enträget till att användas!Tryck gärna ut den på papper, så att du kan ha den idin Bibel, din andaktsbok, gudstjänstpärm m.m. Vi...

Biskopen har ordet – september 2023

Biskopen har ordet – september 2023

I min förra Hälsning inför sommaren skrev jag om Herrens ansikte och välsignelsen. Jag tänker börja där även denna gång.  Att vara inför Guds ansikte betyder många olika saker. De kompletterar och berikar varandra. Att komma inför Guds ansikte betyder att det...

Biskop Bengt har ordet – april 2023

Biskop Bengt har ordet – april 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR Fredagen den 10 mars till söndagen den 12 mars gjorde jag, tillsammans med Ann-Mari, ett besök i Tyskland hos SELK, Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche. Värd för besöket var biskop...

Biskop Bengt har ordet – Februari 2023

Biskop Bengt har ordet – Februari 2023

EN HÄLSNING TILL ER ALLA I MISSIONSPROVINSENS FÖRSAMLINGAR OCH KOINONIOR På  Kyndelsmässodagen installerade jag Andreas Johansson som kyrkoherde/pastor i Paulusgemenskapen i Uppsala. Det var en stor och mäktig högtid. Ett välbesökt Pauluskapell, körsång och god...

JULHÄLSNING

JULHÄLSNING

”Kom låt oss gå till Betlehem och se detta som hänt, det som Herren har låtit oss veta. Och de skyndade iväg och fann Maria och Josef och den nyfödde, som låg i krubban.” Lukas ev. kap. 2:15-16. Det var Betlehems herdar, som sa så till varandra, när de hade hört...

Biskop Bengt har ordet – november 2022

Biskop Bengt har ordet – november 2022

En hälsning till er alla i Missionsprovinsens församlingar & koinonior. Det har hänt mycket, sedan jag skrev i Sändebrevet förra gången.  Från och med den 1 oktober 2022  står det klart att Jakob Okkels är vår nye Provinssekreterare. Jakob är välkänd i...