Provinssekreteraren har ordet – april 2024

En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss ofta och på olika sätt. Vi möter döden i nyheterna eller mera påtagligt när någon närstående dör. Döden påminner oss om gåvor och gemenskap som vi fått ta del av och om vikten av att ta vara på den tid vi får.

Det hör inte bara till Jesu sanna mänsklighet att Han kunde dö utan också att Han kunde uppväckas från de döda. Döden förlorade sin makt över Honom och Han dör aldrig mer (Rom 6). Det hör även till vår mänsklighet att vi kan ta emot evigt liv i Jesus Kristus, och därmed är Påsktiden även en ny påminnelse om vår o-dödlighet: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö (Joh 11:25f.).  

I detta nummer av Sändebrevet finns ett minnesord över biskop Arne. Det är skrivet av biskoparna Lars och Göran samt prosten Bengt Birgersson. Biskop Arne begravdes i Frändefors på Skärtorsdagen. 

Undertecknad har haft förmånen att få göra besök i både S:t Andreas församling i Emmaboda och Helga Trefaldighets församling i Alvesta. Det är uppmuntrande att få komma till levande gemenskaper och träffa några av Er som Missionsprovinsen är till för att betjäna. 

I skrivande stund medverkar stiftsprosten, David Appell, vid kyrkodagen i Stockholm, där han även kommer att besöka S:t Stefanus och planteringen S:t Filippus. Församlingsbesök och kyrkodagar som dessa och den i Halmstad (se sidan 3) är inte bara härliga tecken på liv och rörelse lokalt inom Missionsprovinsen, utan det är viktiga möjligheter för oss att komma samman till fördjupad kunskap om den uppståndne och det kristna livet, att lära känna varandra mer och bjuda in andra från omgivningen. Fler kyrkodagar kanske behövs på andra platser i landet?

Biskop Bengt planerar med stiftprosten och undertecknad fler besök i församlingarna under innevarande år.

Missionsprovinsen har fått en inbjudan till samtal med Lutheran Church – Missouri Synod (LCMS) angående kyrkogemenskap. Under åren har det varit många kontakter och besök mellan LCMS och Missionsprovinsen, och samarbetet kring församlingsbygget i Israel gör det naturligt att förbereda en sådan dialog mer ingående.

En tid har det funnits ett samarbete mellan församlingar i södra Sverige och Evangelisk-Lutherska Bekännelsekyrkans (ELBK) församling i Yxenhult. Det är glädjande att se hur kontakter och möten kan leda till större gemenskap mellan kristna! Missionsrådet kommer att hantera frågan om kyrkogemenskap med ELBK.

Det har även kommit in ansökningar från församlingar om att ansluta sig till Missionsprovinsen. Processen kan se lite olika ut, men hanteras av både Missionsråd och Konsistorium. 

Det växande arbetet ger anledning till stor tacksamhet och återkommande förbön för alla involverade. Det blir också särskilt angeläget att be om arbetare i skörden och om insikt att känna igen kallelser till olika tjänster i församlingen.

Jakob Okkels 
Provinssekreterare