Biskopsmöte i Missionsprovinsen

14 december, 2012

Missionsprovinsens biskopar samlades den 7—8 december 2012 till överläggningar i Göte­borg. Biskop Matti Väisänen deltog från Finland och hade med sig dekanen för finska Lutherstiftelsen, Juhana Pohjola. Från Sverige deltog biskoparna Roland, Göran och Lars tillsammans med provinssekreteraren Bengt Birgersson och undertecknad. Thor Henrik With, biskop för Valg­menighetene i Nordnorge, var ock­så inbjuden att delta.

biskopsmte_dec_12

Fr.v.: Biskop Göran, Juhana Pohjola, biskop Roland, biskop Matti, biskop Thor Henrik, biskop Lars, Jakob Okkels, Bengt Birgersson

Mötet inleddes med andakt och en kort orientering om händelserna sedan se­naste biskopsmöte, som var i maj och ägde rum i Stockholm. Huvudärendet denna gång var utvecklingen Finland.
    När Matti Väisänen valdes 2010 till biträdande biskop för Finland, var det för att leda arbetet med att bygga ett eget stift i Fin­land. Ett särskilt konsisto­rium för Fin­land bildades och prästerna formerade ett eget kollegium. Utveck­lingen har dock gått så fort, att en egen stiftsstruktur på självständig basis re­dan nu behövs för prästerna och koino­niorna – nästan 30 till antalet.
    Enligt planerna kommer det nya stif­tet att etableras i mitten på mars 2013, då även en efterträdare till biskop Matti skall väljas. I centrum för samtalet var därför dels vilka ändringar detta kräver i Provinsordningen, dels hur gemen­skapen mellan de självständiga stiften i våra länder kan utformas och på ett tydligt sätt synliggöra den andliga verkligheten, som vi kallar Kristi kyrka.
    Med tanke på dessa förändringar planeras för ett extra Provinskonvent lördagen den 2 mars 2013 i Göteborg. På dagordningen är främst förändringar i Provinsordningen avseende etableringen av ett självständigt missionsstift i Finland. Mer information kommer så småningom.

/Jakob Okkels