Biskopsval i Finland

9 december, 2020

Missionsprovinsens systerstift Missionsstiftet i Finland håller biskopsval i januari och planerar för biskopsvigning i augusti. Biskop Risto Soramies, som vigdes till Missionsstiftets första biskop år 2013 meddelade tidigare i höst att han vill lämna sitt uppdrag under 2021 då han fyller 75 år. 

Den 17 november valde prästkollegiet Esko Murto och Juhana Pohjola till biskopskandidater. Själva valet genomförs 16-18 januari genom att prästerna och församlingarnas representanter skickar in sina röster. Resultatet fastställs sedan den 23 januari av ett extra stiftsmöte, vilket hålls digitalt. 

Esko Murto (f 1981) prästvigdes av biskop Arne i Göteborg 2007 för tjänst inom Lutherstiftelsen i Finland. Esko Murto är för närvarande präst i S:t Johannes församling i Tammerfors. Mellan 2015 och 2019 tjänstgjorde han som lärare vid Concordia Lutheran Theological Seminary, i St Catharines, Kanada. 

Bp Risto Soramies

Juhana Pohjola (f 1972) prästvigdes i Uleåborgs stift 1999 för tjänst inom Lutherstiftelsen och blev dekan i densamma 2000. Juhana Pohjola var med och grundade Markus-koinonian i Helsingfors år 2000 och var dess präst till 2010. Han var gästforskare vid Concordia Lutheran Theological Seminary, i St Catharines, Kanada 2011-2012 och doktorerade vid universitetet i Helsingfors 2014. Juhana Pohjola är Missionsstiftets dekan sedan bildandet 2013. 

Be för biskopsvalet och vårt systerstift i Finland!

Läs en intervju med de båda kandidaterna på https://www.lhpk.fi/sv/tva-kandidater-i-biskopsvalet-i-januari/

Gunnar Andersson