Biskopsval i Norge

17 december, 2011

THWith

Thor Henrik With

Valgmenighetene” (koinoniorna) i Nord-Norge har valt Thor Henrik With till ny biskop. Han efterträder biskop Børre Knudsen som avgått av hälsoskäl. Den nye biskopen har tidigare varit församlingspräst i Ålesund, studentpräst i Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag (NKSS), och han är nu tillförordnad generalsekreterare i Norges Samemisjon. Han har också varit ordförande för For Bibel og Bekjennelse (FBB).

Biskopsvigningen planeras äga rum våren 2012 och förestås, på ”valgmenighetenes” begäran, av biskop Roland Gustafsson i Missionsprovinsen i Sverige och Finland, assisterad av andra lutherska biskopar.

”Valgmenighetene” etablerades som alternativa gudstjänstgemenskaper och har nära kontakt med

BrreKnutsen

Børre Knudsen

Missionsprovinsen i Sverige och Finland. Dessa är nödlösningar, eftersom Den norske kirkes (DNK) förkunnelse och liv har vänt sig bort från troheten mot Bibeln och den lutherska bekännelsen.

Församlingarna består främst av medlemmar i DNK, men även en del andra. Man får inte några offentliga ekonomiska anslag utan är ekonomiskt oberoende och anställer själva sina präster, som står under biskopens tillsyn.

Thor Henrik With kommer att göra tjänst som ”valgmenighetenes” biskop utöver sitt arbete i Norges Samemisjon.

Beslutet har uppmärksammats i norsk media: Blir biskop etter Børre Knudsen; Bispevalg i valgmenighetene

WithGustafsson

Biskop electus Thor Henrik With tillsammans med missionsbiskopen, i september 2011