Biskopsvigning i Norge

Kristi himmelsfärds dag, 25 maj 2017, vigdes Torkild Masvie till biskop i Den Lutherske kirke i Norge. Vigningen förrättades av ärkebiskopen i Riga, Janis Vanags. Han biträddes av bl a Hanss Martins Jensons (som hans lettiska namn är), biskop i Liepaja.

Den Lutherske kirke i Norge har sitt centrum i Messiaskirken i Oslo och har viss verksamhet på ytterligare 5–6 platser i Norge. Kyrkan stöds av Missourisynoden, och har ett samarbetsavtal med denna.

Missionsprovinsen har, tillsammans med de övriga stiften i Finland och Norge, nätverkskontakter med den Lutherske Kirke i Norge. Ett närmare samarbete kan på sikt komma till stånd genom medlemskap i International Lutheran Council (ILC).

Undertecknad deltog vid vigningen som observatör.
+Göran Beijer

För mer information om biskopsvigningen: