Biskopsvigning i Riga

6 september, 2016

Han fick inte bli präst i Svenska kyrkan, men i Lettland blev han vald till biskop. Den 6 augusti 2016, som är ursprungligt datum för Kristi förklarings dag, vigdes Hanss Jensons – som Hans Jönsson nu stavar sitt namn på lettiska – till sitt nya ämbete i Riga domkyrka. Vigningen förrättades av ärkebiskopen Janis Vanags, biträdda av övriga lettiska biskopar och den estniske biskopen av Hapsalu (som också har ansvar för de estniska församlingarna i utlandet).

I den högtidliga processionen, inledd av en rökelsebärare, fanns andra gäster, bl a Bo Brander (SSB och S:t Ansgar i Uppsala) och Hans-Jörg Voigt, biskop i Självständiga evangelisk-lutherska kyrkan i Tyskland (SELK). Som gäster på hedersplats fanns tre romersk-katolska biskopar, en ortodox biskop, en baptistpastor och jag själv som officiell representant för Missionsprovinsen.

En stor grupp svenskar hade kommit för att få vara med om biskopsvigningen – släkt och vänner, naturligtvis, och flera präster och andra från Missionsprovinsen. Pekka Heikkinen representerade och talade för Lutherstiftelsen, som ekonomiskt stödde Hans under hans första tid i Lettland. Också provinssekreteraren Bengt Birgersson hade anledning att tala vid den efterföljande mottagningen. Många hade sina familjer med sig.

Själva vigningen var infogad i en högmässa. Biskopskandidaten predikade själv – lite överraskande, för vanligen är det vigningsbiskopen som predikar eller håller vigningstal. Ritualet innehöll några traditionella detaljer, som med tiderna fallit bort i vårt svenska ritual. Innan själva handpåläggningen lade kandidaten sig raklång på golvet, medan församlingen sjöng en lång litania – den blivande biskopen är fullständigt hjälplös, om han inte blir omgiven av församlingens böner! Han smordes också med välsignad olja.

Efter vigningsmässan var det mottagning i de lokaler i anslutning till domkyrkan som ursprungligen var ett kloster. De används nu som Rigas stadsmuseum. I den vackra högtidssalen var en buffé uppdukad. En lång rad tal hölls. Även om vi inte kunde förstå orden, var det påtagligt hur hjärtligt biskop Hanss hälsades välkommen av de katolska och ortodoxa biskoparna.

På söndagen hade Hanss ordnat en buss som tog oss till Madona, där han varit kyrkoherde de senaste åren. Platsen ligger österut i Lettland, 17 mil från Riga, så resan dit tog bortåt tre timmar, första delen längs floden Dyna (Daugava på lettiska). Högmässan genomfördes på både lettiska och svenska. Yngve Kalin (ordf. i Kyrklig Samling) predikade och assisterade, jämte jag själv, vid nattvardsgången. Diakonissan Maria Birgersson ledde den svenska delen av förbönen.

I högmässan var ett dop infogat. Efter denna uppvaktades dopfamiljen av många med blommor. Vid utgången delade familjen ut karameller (en sed att ta efter?). Också en äldre församlingsmedlem som fyllt år uppmärksammades och gratulerades av många med blommor.

Efter högmässan var det sopplunch i den enkla prästgården, belägen nära ett minnesmärke över den första lettiska sångarfesten på 1800-talet. (I de baltiska länderna har sångarfesterna betytt mycket för att befästa nationalkänslan, med början under den ryska tiden och inte minst under den sovjetiska.)

Under kvällarna både före och efter vigningen tog Hanss och hans fru Mara emot gästande svenskar, i olika konstellationer, i sitt hus i Jurmala, förorten till Riga med sin långsträckta sandstrand. Man unnar familjen vila efter denna överflödande gästvänlighet!

Den 1 oktober kommer biskop Hanss att installeras i domkyrkan i Liepaja. Stiftet som han nu får ansvar för, omfattar Kurland, västra delen av Lettland, och Semgallen, landskapet söder om Riga med Jelgava som huvudstad och ett andra stiftscentrum.

+Göran Beijer

Läs mera om händelsen genom följande länkar:

Biskopsvigning i Riga

Skånske Hans Jönsson biskop i Lettland

Svensk ny biskop i kyrka mot strömmen

Bispevigsling i Riga

Latvian Lutherans consecrate confessional Swede as Bishop

Conservative Swedish theologian made bishop in Latvia

Söndagen efter biskopsvigningen firades gudstjänst i den nye biskopens hemförsamling i Madona: Svensk-lettisk gudstjänst.