Roland Gustafsson vigd till biskop av biskop Arne Olsson

28 mars, 2010

Vid en högtidlig gudstjänst i Göteborg lördagen 27 mars 2010 vigdes Roland Gustafsson till Missionsprovinsens nye biskop. Vigningen förrättades av den avgående biskopen Arne Olsson, assisterad av utländska gäster och Missionsprovinsens biträdande biskopar. Roland Gustafsson blir nu den ledande biskopen i Missionsprovinsen – missionsbiskop.
Se film, hämtad från hemsidan för Scandinavia House.

Ärkebiskopen Walter Obare från den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Kenya (ELCK) och Ulf Asp från Det Evangelisk Lutherska Kirkesamfunn i Norge (DELK), som 2005 båda deltog i vigningen av Arne Olsson till Missionsprovinsens förste biskop assisterade, liksom även bl a förre biskopen Självständiga Lutherska kyrkan i Tyskland (SELK), Jobst Schöne, och ledaren för Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka (EELC), qes Dawit Tufa.

Biskop Arne Olsson höll sitt vigningstal utifrån Apg 7:56 om Stefanus som såg himlen öppen. Han betonade sambandet mellan tro och bekännelse, och hur det att vigas till biskop också är att vigas till lidande för Jesu Kristi skull.

Biskop Roland

matti

Biskop Matti

Ärkebiskopen Walter Obare predikade i tacksamhet över ELM-BV:s missionsarbete i Kenya om vikten av att inte förneka Jesus och hans evangelium, utan istället erkänna hans fullkomliga makt som Han har den från Fadern, och att vi därför skall undervisa Guds barn, såsom Missionsbefallningen lägger det på oss, då följer oss också hans löfte om välsignelse.

De biträdande biskoparna inom Missionsprovinsen Lars Artman, Örkelljunga, Göran Beijer, Stockholm och Matti Väisänen, Tammerfors assisterade också biskop Arne.

Matti Väisänen vigdes förra lördagen, 20 mars, i Helsingfors till Missionsprovinsens biträdande biskop för Finland. Missionsprovinsen har sedan den bildades samverkat med Lutherstiftelsen i Finland och på dess begäran vigt åtta prästkandidater för dess gudstjänstgemenskaper runt om i Finland. Missionsprovinsen har nu fått officiellt namnet ”Missionsprovinsen i Sverige och Finland”.

Den nyvigde biskopen, Roland Gustafsson, ledde själv den efterföljande högmässan och avslutade det festliga kyrkkaffet med en hälsning som på olika sätt var inriktad på hans valspråk: ”… allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss” Jes. 26:12.

(Klicka för att se större bilder)
{rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5431.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5448.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5474.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5505.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5515.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5523.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5526.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5530.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/adsc_5451.jpg{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5548.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5567.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5571.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5595.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5605.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5615.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5630.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5648.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5714.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5791.JPG{/rokbox} {rokbox album=|vigning2010|}images/stories/biskopsvigning_2010/aDSC_5805.JPG{/rokbox}