Bönhörelse

30 maj, 2012

Guds ord påminner oss om vikten av bön med tanke på att Kyrkans missionsuppdrag skall förverkligas: När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd” (Matt. 9:36—37).
Konsistorium i Sverige och Finland arbetar fortlöpande med kontakter till präst- och diakonkandidater. Med stor tacksamhet till Herren Gud kan vi avlägga rapport om att ett antal kandidater godkänts för prästvigning.

Finland

Vid det finska konsistoriet i Helsingfors den 4 maj 2012 kallades följande prästkandidater till examen, där de efter ingående förhör och samtal godkändes för prästvigning den 26 maj i Lahtis:

Pekka-Tapio Hyppönen, gift med Outi. Makarna har två barn. Pekka Tapio kommer på deltid att arbeta i koinoniorna Imatra och Villmanstrand.

Harri Huovinen, gift med Elina. Makarna har fyra barn. Harri kommer på deltid att arbeta i koinonian i Lahtis.

Jouni Anttila, gift med Marjaana. Juoni kommer på deltid att betjäna Markus-koinonian i Helsingfors.

Patrik Saviaro, gift med Johanna (båda har studerat teologi på Församlingsfakulteten i Göteborg, FFG). Patrik kommer på deltid att arbeta i S:t Jakobs-församlingen i Jakobstad och Andreas-koinonian i Karleby.

Ville Huuskonen, gift med Tanja. Ville kommer på deltid att arbeta i Luukas-församlingen i Seinäjoki.

Information om prästvigningen finns på Lutherstiftelsens hemsida — läs här.
Presentation av de nya prästerna — läs här.
Mer information från prästvigningen i Lahtis kommer i nästa nummer av Sändebrevet.

Sverige

Vid sammanträde med konsistoriet i Sverige hölls motsvarande prästexamen lördagen den 12 maj, då fyra unga män godkändes och blev Sacri Ministerii Candidati. De som godkändes var:

Andreas Karlgren, gift med Kerstin. De har två barn och är bosatta i Lund. Andreas har en teol. kand. från universiteten i Lund respektive Göteborg och är dessutom jur. kand. och arbetar vid en advokatfirma i Landskrona.

Jonatan Ådahl, gift med Evelina. Makarna har ett barn och är f. n. bosatta i Göteborg. Jonatan har en Bachelor of Theology från FFG och kommer under de närmaste åren fortsätta sina teologiska studier vid Åbo Akademi i Finland.

Niclas Olsson, förlovad med Hannah Lindström, är bosatt i Göteborg. Niclas har en teol. kand. från universitetet i Göteborg och arbetar f.n. på deltid i hemtjänsten.

Henrik Vestergård, gift med Lisa. Makarna har ett barn och är bosatta i Göteborg. Henrik har en Bachelor of Theology från FFG ochtjänstgör f.n. som tjänstebiträde åt pastorn i Elsebergskyrkan, Uddevalla och i Stigen.

Samtliga kandidater genomgick under hösten 2011 Lutherstiftelsens pastorala kurs.

Prästvigning för någon/några av dem planeras till lördagen den 12 oktober i anslutning till årets provinskonvent, beroende på förankrad kallelse i Missionsprovinsens koinonior.

Roland Gustafsson
Missionsbiskop

Bengt Birgersson
Provinssekreterare