Nyheter

Prästvigning den 2 oktober 2021

Prästvigning den 2 oktober 2021

Efter genomförd prästexamen vid Konsistoriets sammanträde den 28 augusti  2021, besultades det att godkänna Oscar Wessman som Sacri Ministerii Candidatus.  Oscar är 29 år gammal, född och uppvuxen i Ronneby. Han är gift med Marie, tillsammans har de barnen...

Publikationer

Vår övertygelse är att Bibeln är Guds Ord, som vi vill följa. För att något precisera vad vi menar har Missionsprovinsen publicerat ett antal Uttalanden. Mycket mer finns även att läsa i de av Missionsprovinsens utgivna Böckerna. Till skrifterna kan även...

Den viktiga gemenskapen

I tidningen Kyrka & Folk (nr 44 / 2014) lyfter provinssekreterare Bengt Birgersson fram ett antal aspekter på "gemenskap". Han skriver bl a: Frälsning är återupprättad gemenskap. Jesus kom för att först återupprätta gudsgemenskapen, ge människan samvetsfrid, frid...

Provinskonvent 2014

Missionsprovinsen i Sverige höll den 4 oktober Provinskonvent. Det var en stor förmån att en av Missionsprovinsens församlingar, Mariakyrkan i Uddevalla, upplät sina lokaler för våra åtaganden! Fredag eftermiddag och kväll användes för att representanter från...

Bönhörelse

Guds ord påminner oss om vikten av bön med tanke på att Kyrkans missionsuppdrag skall förverkligas: När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor, men...

Provinssekreterarens rapport — juli 2011

Något om arbetet i FinlandI en tydlig vision om att bygga Kristi kyrka på nytt i Finland arbetar finska Lutherstiftelsen målmedvetet och kraftfullt. I klarhet över att vi är inne i en ny tid, en efterkonstantinsk tid där inga välgrundade förhoppningar finns om att de...