Prästvigning den 2 oktober 2021

20 september, 2021

Efter genomförd prästexamen vid Konsistoriets sammanträde den 28 augusti  2021, besultades det att godkänna Oscar Wessman som Sacri Ministerii Candidatus

Oscar är 29 år gammal, född och uppvuxen i Ronneby. Han är gift med Marie, tillsammans har de barnen Lea (4 år), Moa (* 2/10 2019 +) och Lewi (7 mån) och bor i Skara. Till vardags arbetar Oscar heltid i paketeringen på Dafgårds.

Efter sju års varierande studietakt vid Församlingsfakulteten i Göteborg, avlade Oscar sin kandidatexamen våren 2020. Därefter gick han Lutherstiftelsens pastorala kurs 2020-2021.

Hur har din väg fram till prästexamen sett ut?

Jag kommer inte från en troende familj, men är döpt och konfirmerad i Svenska kyrkan. Under åren 2010-2012 läste jag på St Sigfrids folkhögskola i Växjö, och under den tiden kom jag till tro. Sedan läste jag på Strandhems Bibel- och lärjungaskola och ville därefter läsa mer teologi, inte för att bli präst, utan helt enkelt för att få läsa mer teologi. Jag tittade på olika teologiska utbildningar, men sökte slutligen till Församlingsfakulteten i Göteborg, och blev antagen. Det är nog rätt att säga att under tiden där blev jag lutheran. Frågan om dopet, var knäckfrågan, och när väl den var klar för mig, följde bl a frågan om nattvarden och ämbetet naturligt efter. Detta med nådemedel, att Gud verkar genom fysiska saker, och dess förvaltning, är en biblisk syn på verkligheten. Men att börja tro det, är ett paradigmskifte, för den som inte trott det innan.
     Under tiden på fakulteten blev jag uppmuntrad att ansöka om att få bli prästkandidat. Tanken på att bli pastor hade nog funnits där innan. Jag ansökte i varje fall, och blev antagen. Bönen har länge varit, att Herren inte skulle göra mig till präst om han inte vill ha mig till det, utan bara om han vill det. Och nu har jag blivit godkänd på prästexamen. Gud är god! Han leder och bär. Honom ske tack, ära, lov och pris!

Oscar vigs för tjänst i en församlingsplantering i Skaraborg. Jonatan Ådahl (präst i MPr, lektor vid Församlingsfakulteten och boende i Skaraborg) kommer att vara ansvarig för gemenskapen och fungera som handledare för Oscar, under hans adjunktsår. Oscar säger att han med både glädje och bävan ser fram emot att få förvalta nådens medel, att räcka Guds ord och sakrament till människor.

Låt oss följa Oscar i bön inför hans prästvigning och tjänst i Herrens uppdrag. Låt oss också hjälpas åt att be för församlingsplanteringen i Skaraborg, med önskan om Herrens välsignelse!

Prästvigningen ägde rum i Immanuelförsamlingen på Hisingen i Göteborg den 2 oktober kl 14.00.

Se vigningen i efterhand här nedan: