Provinskonvent 2014

22 oktober, 2014

Missionsprovinsen i Sverige höll den 4 oktober Provinskonvent. Det var en stor förmån att en av Missionsprovinsens församlingar, Mariakyrkan i Uddevalla, upplät sina lokaler för våra åtaganden!

Fredag eftermiddag och kväll användes för att representanter från församlingar som är knutna till Missionsprovinsen skulle kunna dryfta personal- och identitetsfrågor. Många intressanta aspekter belystes och diskuterades med avseende på Missionsprovinsens identitet och roll i sin samtid.
Under lördagen genomfördes Provinskonventet, vars uppgift är att minst en gång per år samråda och överlägga om Missionsprovinsens gemensamma angelägenheter. Ett 60-tal personer deltog, 40 delegater registrerades i röstlängden. Verksamhetsberättelse och bokslut/revisionsberättelse för år 2013 genomgicks och godkändes. Rapporter förmedlades och diskuterades med avseende på Missionsprovinsens identitet, nordiska stiftens gemenskap, internationella kontakter och framtidsvisioner. Vidare behandlades inkomna motioner och budget för 2015 fastställdes. Ett antal val företogs till Konsistorium och Missionsråd, som nu består av Anna-Karin Appell, S:t Johannes församling, Ing-Marie Aronsson, Stigens kyrka, Bengt Birgersson, Kvillebäckens församling, Lennart Olsson, Mariakyrkan, Gunnar Persson, S:t Sigfrids Trosgemenskap, Gösta Eklund, Evangelisk Luthersk Församling Umeå, Hans-Åke Holmström, S:t Stefanus koinonia, samt Nils Töyrä, Tabor.

Biskop Roland inleder förhandlingarna (ovan). Bengt Birgersson gör ett inlägg (nedan).

Eftermiddagen användes för uppbyggelse – två kortföredrag om den heliga nattvarden. Kyrkoherde David Appell, verksam i Evangelisk Luthersk Församling Umeå, undervisade utifrån rubriken Till syndernas förlåtelse – om nya förbundets bägare, och
biskop Thor Henrik With, verksam i Det evangelisk-lutherske stift i Norge, om Brödet som vi bryter – om nattvard och gemenskap.
Henrik Vestergård ledde Provinskonventets avslutande helgmålsbön.

Låt oss med tacksamhet och tillförsikt gå vidare i pågående och nya åtaganden, även fortsättningsvis under biskop Rolands paroll – … allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss (Jes. 26:12).

/Kansliet


Det var bra ordnat för barnen

Mat och avkoppling

Foton: Jan Wallerberg

Fler foton, tagna av Thor Henrik With, finns här.