Bp Juhana Pohjola vald till ny ordförande för ILC

15 september, 2022

International Lutheran Council (ILC) håller den 13-16 september sin världskonferens i Kisumu, Kenya, där bl a bp Bengt varit närvarande. Missionsprovinsen har sedan konferensen i Antwerpen 25–28 september 2018 varit medlemmar i ILC.

Under eftermiddagen den 14 september 2022 hölls det val till ILCs styrelse, under vilket man enhälligt utsåg biskop Juhana Pohjola till sin nya ordförande (Pohjola är biskop över Missionsprovinsens systerstift i Finland).

Pohjolas kommentar efter att ha blivit vald var:
– Jag känner mig hedrad över det stora förtroendet inte endast för mig, utan också för Missionsstiftet. Det är en förmån att få vara med i ILC:s världsvida arbete som växer fort. Jag vill för egen del arbeta för att ILC:s vision förs vidare. Något som är centralt för verksamheten är ömsesidig uppmuntran och stöd för utbredandet av Kristi evangelium på Bibelns och den lutherska bekännelsens grund, så väl i kyrkor som i den teologiska utbildningen. Det är fascinerande att se att det finns efterfrågan för undervisning som grundar sig på Guds ord, liksom också hurdan verkan den har.

Vi önskar Juhana Guds rika välsignelse och ledning över hans nya uppdrag!

Under konferensen har även tre lutherska kyrkor (Lettland, Panama och Bolivia) antagits som nya medlemmar, samt flera andra kyrkor som observatörer.

International Lutheran Council: 2022 World Conference: Bishop Pohjola elected as ILC Chairman

Finska Missionsstiftet: Biskop Juhana Pohjola vald till ordförande för ILC