DelsiN 10 år

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN) förmedlade under våren en personlig inbjudan till mig, att delta vid jubileumsfirande i Balsfjord, några mil söder om Tromsö. Besöket i Nordnorge ägde rum den 20-23 april 2023. 

Bakgrunden var att jag under mina första år som biskop fick Missionsprovinsens uppdrag att bistå i etablerandet av ett systerstift i Norge. Det ledde till att jag under åren 2010-2013 besökte Tromsö inte mindre än fem gånger. Före min tid hade bp Arne, Bengt Birgersson och Jakob Okkels knutit kontakter med Nordnorge, vilket hade koppling till att bp Børre Knudsen deltog Missionsprovinsens biskopsvigning i Göteborg 2005.

I programpunkter fredag-lördag markerades jubileet, med bibeltimme och jubileumsfest i Nordkjosbotn. Bp Thor Henrik With talade över ämnet Guds hellige hus i vår verden och undertecknad hade föredrag med rubriken Det allra viktigaste, vad jag själv hade mottagit (1 Kor 15:3). En tillbakablick på de gångna åren aktualiserades genom bildspel och vittnesbörd. Söndagens högtidsgudstjänst hölls i Storsteinnes kapell, under bp Thor Henriks och pastor Erik Okkels ledning.  

För egen del summerar jag besöket, med formuleringen … återseendets glädje … ! Det gavs rikligt med tid för samtal; med pastor Erik Okkels, bp Thor Henrik och kristna bröder och systrar. Den personliga vänskapen och syskongemenskapen är en stor och rik gåva, även över nationsgränserna. 

Roland Gustafsson, biskop emeritus

För mer information, se DelsiNs webbsida – här och ILCs webbsida – här.
En intervju med pastor Erik Okkels om DelsiNs verksamhet, från 2022 – läs här.