”Det ringer till vila”

16 november, 2023

Med orden ”Det ringer till vila” inleds vår kanske mest kända helgsmålspsalm, den så kallade Järvsö-psalmen av Johan Olof Wallin från 1838 (Sv Ps 512). ”Det ringer till vila” blir också titeln på en andaktsbok, som kommer att ges ut av Missionsprovinsen. 

Den innehåller betraktelser för alla kyrkoårets sön- och helgdagar. Betraktelserna är korta och kan gärna läsas vid helgsmålet på lördagskvällen eller kanske på söndagsmorgonen, som en förberedelse inför gudstjänstbesöket. Utgångspunkten är 1983 års evangeliebok med dess urval av textläsningar och överskrifter för de olika firningsdagarna. För varje söndag finns också en ingress, skriven av biskop emeritus Göran Beijer, som ringar in dagens särskilda karaktär och ärende. 

Det smakfulla omslaget har tagits fram av Henrik Vestergård. I bakgrunden skymtar målningen ”Aftonringningen” (L’Angélus) av Jean-François Millet från 1857-59. 

Betraktelserna är skrivna av ett stort antal präster i Missionsprovinsens prästkollegium. Ett smakprov fick vi för en tid sedan i Joacim Brandt Erlandssons betraktelse: Enheten i Kristus. I nästa nummer av Sändebrevet får vi ytterligare ett smakprov, samt mer information om priser och beställning (som även kommer publiceras här på hemsidan).

Redaktionskommittén genom Anders Alapää