Diakonvigning i Karlstad

6 juli, 2011

HBernhard

Diakon Hans Bernhard

Människorna strömmar in i Frälsningsarméns lokaler, som S:t Petri-församlingen hyrt för denna stora dag. Där kommer de trogna kyrkobesökarna sakta promenerande, medan de små barnen springer förbi i full fart innan föräldrarna lyckas få dem att sitta stilla. I lokalen blandas människor ifrån olika kulturer och det är glädjande att se ett antal personer från olika delar av Afrika. En pingstdag med människor från olika länder borde egentligen vara en självklarhet, men är sällan det. Närmare 70 personer kommer till kyrkan för att vara med när Hans Bernhard blir diakonvigd för tjänst i Värmland.

Under ledning av komminister Ragnar Block sjöng kören Veni Sancte Spiritus, medan Hans Bernhard, biskoparna Roland och Arne gick in i procession. Församlingen klämde sedan in i första psalmen — det kändes som om taket kunde lyfta. Undertecknad hälsade församlingen välkommen innan biskop Roland ledde diakonvigningen. Präster och lekmän läste bibelord och bad för Hans. Det är viktigt att en församling ber för sina tjänare. Inneslut gärna Hans i förbön!
    Olika former av sång och musik lyftes fram under dagen. Under högmässan medverkade LP-Torsby med egenskriven musik av Lennarth Olsson och under lovsången fick vi höra afrikanska rytmer. Sarah Fryxelius spelade piano under högmässan.
    Biskop Roland betonade i vigningstalet att diakonen kallas för ”den kristna handens ämbete”. Klarar jag detta själv? Nej, Kristi kärlek driver oss — en har dött för alla — alltså har alla dött. Inte genom egen kraft, utan genom Kristus förmår jag att tjäna. Skriftetalet utgick ifrån Jes. 12: Ni ska ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Fröjd, vatten och frälsning — nyckelord i texten! Qes Mekkonen Geremew, från Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka, predikade över Apg. 2 med fokus på tre delar: Anden och budskapet, Anden och de som lyssnade samt Andens utgjutelse och Kristi kyrka idag. Pingsten är en stor dag med mycket att vara tacksam för.
    Efter högmässan var det kombinerad diakonmottagning för Hans och lysningsmottagning för Rhoda och mig (vi gifte oss lördagen den 18 juni). Det bjöds på mat och Hans hälsades välkommen som diakon i S:t Petri-församlingen. Ragnar Block lyfte i sin hälsning fram Ps. 121: Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Hans kommer att verka i diakonalt arbete i Karlstad, men även i Torsby. Hans huvuduppgifter blir inom LP-Petrushjälpen med samtalsstöd, pedagogiskt arbete och karitativa uppgifter.
    Glädjen var påtaglig runt borden och nya kontakter togs. Det var glädjande att se hur f.d. kenya-missionären biskop Roland talade swahili med Kelvin från Tanzania och David från Kenya. Gud öppnar många spännande möjligheter när människor möts. I höst kommer antagligen biskop Roland tillbaka, till David och Kelvins glädje, för att hålla en gudstjänst på swahili i S:t Petri.
    I tacksamhet till Herren ser vi tillbaka på en lång och givande dag, tacksamma för att vi nu har Hans Bernhard som diakon i Värmland.

Samuel Petersson
Pastor i S:t Petri-församlingen i Karlstad

Läs Missionsbiskopens vigningstal

IMG_9630 IMG_9637a

 

IMG_9641aIMG_9639a