European Lutheran Conference (ELC) 1–5 juni 2016 i Antwerpen

Missionsprovinsen deltog som observatör vid ELC:s konferens i Antwerpen. Missionsbiskopens adjunkt, Jakob Okkels, hade fått i uppdrag att representera och informera om Missionsprovinsen. Biskoparna Thor Henrik With och Risto Soramies från systerstiften i Norge och Finland deltog också i konferensen.

ELC är en samarbetsorganisation för konfessionella lutherska kyrkor i Europa. Syftet är att främja enhet, gemenskap och samarbete mellan medlemskyrkorna, samt att uppmuntra till kyrkogemenskap med kyrkor som har gäst-status.

Konferensen samlas vartannat år och har kyrko- och församlingsfrågor i fokus. Programmet för denna konferens präglades av jubiléet för Antwerpens första lutherska församling (1566–2016) och nästa års reformationsjubiléum. Temat var “Reformation då … och nu”.

Närvarande medlemmar var Selbständige Evangelisch Lutherische Kirche (SELK), Evangelical Lutheran Church of England (ELCE), Église Évangélique Luthérienne – Synode de France (EEL–SF), Lutherse Kerk – Belgie (LK–B) och Den Evangelisk-Lutherske Frikirke i Danmark (DELF). Utöver representanterna från de Nordiska stiftens gemenskap deltog även präster från bl a ingermanländska kyrkan och den schlesiska kyrkan (Tjeckien).

Läs mer på hemsidan för International Lutheran Council (ILC).
Se även: Nordiska biskopsmötet – International Lutheran Council (ILC).

+Roland Gustafsson