Finland utökar

20 augusti, 2011

Fredagen den 19 augusti 2011 samlades det finska Konsistoriet i Helsingfors. På dagordningen fanns frågor om hur arbetet i Finland rent administrativt skall utökas, d v s utvecklas till ett mer självständigt stift i Missionsprovinsen. De konstruktiva samtalen indikerar att en hel del kommer att förändras under de närmaste åren.

SAM_0301

Fr v: Joel Kerosuo, Vilho Teivainen och Sebastian Grunbaum

Huvudärendet i Konsistoriets sammanträde var prästexamen. Tre kandidater mötte fram och genomgick c:a 1½ timmes förhör och samtal i de olika teologiska disciplinerna. Konsistoriet förklarade enhälligt kandidaterna Sebastian Grunbaum, Joel Kerosuo och Vilho Teivainen som kvalificerade och behöriga för prästtjänst. Själva prästvigningen blir i Kuopio i östra Finland lördagen den 17 september.

SAM_0303

Pastor Esko Murto och biskop Matti Väisänen

Dagen före Konsistoriets sammanträde hade jag givande samtal med biskop Matti Väisänen och pastor Esko Murto, Lutherstiftelsens i Finland administrator. Det är viktigt att uppdatera varandra om det pågående arbetet i våra länder, inklusive utvärdering av våra internationella kontakter.

På torsdagskvällen gavs anledning till ett överraskande möte med en finsk pastorskollega som är verksam i Istanbul, Turkiet, nämligen Risto Soramies. Jag mötte honom i Istanbul i november 2007 — Mellanlandning i Istanbul. Har sedan mött honom vid ett par tillfällen, senast vid ett privat besök där förra året. Den lutherska församlingen — Istanbul Luteryen Kilisesi — fortsätter sin verksamhet såsom tidigare och det finns också planer på utökade insatser i landet. Läs om Lutherska kyrkans historia i Turkiet.

Jag återvände från Finland med tacksamhet och tillförsikt om att de goda relationerna oss emellan upprätthålls och fördjupas. Även om vi på sikt blir mer oberoende och självständiga i våra respektive åtaganden, så sträcker sig gemenskapen — andligt sett — från tiden in i evigheten. Det rör sig om en gigantisk gemenskap med global-historiska dimensioner: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket (Matt. 8:11).

Andakt vid Konsistoriets sammanträde den 19 augusti 2011: 2 Kor. 4:1—7.

SAM_0306

Det finska Konsistoriet och prästkandidaterna