Från Danmark

31 januari, 2015

”Jag kan inte tro på att Jesus fysiskt uppstod från de döda” sade en dansk präst i en intervju som den danska dagstidningen Jyllands-Posten publicerade i juldagarna. Tidningen hade bl a frågat prästerna i den evangelisk-lutherska kyrkan i Danmark – som också kallas Folkekirken – om de trodde på en skapande Gud och uppståndelsen på tredjedagen.

Ganska många präster hade svarat på enkäten, och några enstaka av dem tog blankt avstånd till Bibelns utsagor om skapelsen och Jesu uppståndelse. En präst uttryckte att det ganska enkelt blir för övernaturligt för honom, men att det samtidigt är en mycket viktig berättelse. Han förklarade, att han där­för också ibland uttalat en ”nöd-lögn” i samband med begravningar, då han sagt att man en dag skall få träffa den avlidne.

Kanske just denna ”nöd-lögn” inför sörjande familjer är skälet till att inter­vjuerna har det väckt så stor debatt i Jyllands-Posten. En hel del anser natur­ligt nog att en präst borde säga upp sig, om han är övertygad om att centrala delar av kyrkans lära inte är sanna. Biskopen i Köpenhamns stift kallade utan någon större markering prästen till tjänstesamtal efter nyår. Intressant är det att prästen sedan drog sina mar­kanta uttalanden tillbaka och bad om ursäkt för sin ”nöd-lögn”. Det är lika positivt som det kanske är tillförlitligt.

Vissa präster har tagit tillfället i akt och gjort tydliga bekännelser till Bibelns undervisning, men kvar står ändå att många präster inte verkar tro på ska­pelsen och uppståndelsen annat än som existentiellt viktiga berättelser, vars faktiska skeende är mycket tvek­samt.

Jakob Okkels