Från Norge – maj 2013

Vi har tidigare berättat om ett viktigt möte i Kautokeino, då församlingar och präster i Nordnorge konstituerade Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Då antog man viktiga ramar för stiftsgemenskapen och för biskopens tillsynsuppdrag. Det är Thor Henrik With som är stiftets biskop och efterträdare till biskop Børre Knudsen.

Vid ett möte den 16 maj 2013 med Tunsberg-biskopen, Laila Riksaasen Dahl, fick Thor Henrik With möjlighet att förklara varför han ansåg det för rätt och t o m nödvändigt att inte följa Den norske kirkes vanliga tjänstestrukturer. Till den norska tidningen Dagen (22 maj 2013) sade han:

Flertallet av biskopene har tilegnet seg og forkynner et vranglærende budskap. Da må man om nødvendig gjør irregulære ting for å berge både dem og menighetene. Jeg mener at det ikke er mulig å komme bort fra at det budskapet de forkynner om at kvinne kan leve med kvinne og mann med mann uten å komme under Guds dom, er forførende og i strid med kirkens lære. Teorien de framfører til støtte for dette, er ikke holdbar.

Thor_Henrik_With

Foto: Boe Johannes Hermansen, Dagen

Mot den bakgrunden anser Thor Henrik With, att han utifrån sitt prästvigningslöfte var förpliktigad att markera en brytning med biskoparna. Det skedde först, då han meddelade sin dåvarande biskop i Trondhjem, att denne p g a förförande lära inte kunde tas emot vid nattvardsbordet. Sedan markerades det genom att Thor Henrik With lät sig biskopsvigas i Tromsø.

Vid mötet i Tunsberg meddelades biskop Thor Henrik, att han kommer att förlora behörigheten som präst i Den norske kirke.

I senaste numret av Sändebrevet berättade vi om ett viktigt möte i Kautokeino, då församlingar och präster i Nordnorge konstituerade Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Då antog man viktiga ramar för stiftsgemenskapen och för biskopens tillsynsuppdrag. Det är Thor Henrik With som är stiftets biskop och efterträdare till biskop Børre Knudsen.

Vid ett möte den 16 maj med Tunsberg-biskopen, Laila Riksaasen Dahl, fick Thor Henrik With möjlighet att förklara varför han ansåg det för rätt och t o m nödvändigt att inte följa Den norske kirkes vanliga tjänstestrukturer. Till den norska tidningen Dagen (22 maj 2013) sade han:

Flertallet av biskopene har tilegnet seg og forkynner et vranglærende budskap. Da må man om nødvendig gjør irregulære ting for å berge både dem og menighetene. Jeg mener at det ikke er mulig å komme bort fra at det budskapet de forkynner om at kvinne kan leve med kvinne og mann med mann uten å komme under Guds dom, er forførende og i strid med kirkens lære. Teorien de framfører til støtte for dette, er ikke holdbar.

Mot den bakgrunden anser Thor Henrik With, att han utifrån sitt prästvigningslöfte var förpliktigad att markera en brytning med biskoparna. Det skedde först, då han meddelade sin dåvarande biskop i Trondhjem, att denne p g a förförande lära inte kunde tas emot vid nattvardsbordet. Sedan markerades det genom att Thor Henrik With lät sig biskopsvigas i Tromsø.