Gratulationshälsning – den 13 december 2016

13 december, 2016

Biskop Risto: varma gratulationer på 70-årsdagen från oss i Missionsprovinsen i Sverige!

Jag tror att vi träffades första gången vid en europeisk missionskonferens i Krakow, Polen, i april 2006. Du hade ett par föreläsningar om mission bland muslimer.

Nästa gång vi möttes var i november 2007. Jag hade varit på tjänsteresa i Etiopien och på vägen hem mellanlandade jag i Istanbul. Under ett par dagar fick jag givande samtal med Dig och Din missionärskollega, Solveig Mikkonen.

I förlängningen av detta möte fick jag också tips om Din bok, Islam klappar på (2007), som sedan dess använts som kurslitteratur vid min undervisning på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG).

I september 2010 var min hustru och jag på privat besök i Istanbul. Då fick vi fira gudstjänst tillsammans i Din församling, Istanbul Luteryen Kiliesi.

Nästa sammanträffande blev i februari 2013. Det särskilda Konsistoriet för arbetet i Finland hade examen för två biskopskandidater: Sakari Korpinen och Risto Soramies.

Efter att Du valts till biskop följde en högtidlig vigning i Helsingfors den 4 maj 2013.

Sedan dess har vi mötts flera gånger årligen, vid nordiska biskopsmöten och internationella konferenser.

I november 2013 skrev jag en blogg med rubriken Istanbul, där jag återkopplade till mina kontakter med denna församling – och med Dig – under de gångna åren. Bloggen kommenterades av Solveig Mikkonen, där hon bl a nämnde om Ditt och mitt sammanträffande i Istanbul 2007, med orden: Två blivande biskopar möttes för första gången!

Biskop Risto: jag har under de gångna åren uppskattat vår förtroliga gemenskap och vårt goda samarbete. Vi tillönskar Dig Guds fortsatta välsignelse i liv och tjänst, i förtröstan på HERRENS ord och löfte: … jag litar på dig, Herre, jag säger: ”Du är min Gud.” Min tid är i dina händer (Ps. 31:15–16).

+Roland Gustafsson

Länkar:
Mellanlandning Istanbul
Istanbul
Biskopsval i Finland
Biskopsvigning i Finland
Frälsning intill jordens yttersta gräns  (+Rolands bidrag i festskriften +Risto 70 år)