Hilsen til norske venner

DSC_0279

Roland Gustafsson (til høyre) i samtale med avtroppende og påtroppende tilsynsmann i DELK, henholdsvis Herman Næss (til venstre) og Rolf Ekenes. FOTO: BOE JOHANNES HERMANSEN

Vel 1 000 personer deltok i årets St. Hansstevne til Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK). Blant de innbudte gjestene var biskop Roland Gustafsson fra Misjonsprovinsen. DELK er det eldste lutherske frikirkesamfunnet i Norge (stiftet i 1872) og har vel 3 300 medlemmer fordelt på 13 menigheter.

Stevnet — som har lang tradisjon i — ble holdt i flotte omgivelser på Gjennestad vgs. og gartnerskole i Stokke i Vestfold, 25. og 26. juni. Høydepunktet var innsettelsen av prest Rolf Ekenes som ny tilsynsmann i DELK. Dette skjedde under gudstjenesten søndag formiddag, hvor alle DELKs tjenestegjørende prester var med i forbønnshandlingen. Ekenes etterfølger Herman Næss, som går tilbake til tjenesten som menighetsprest.

Temaet for årets stevne var ”Følg meg”. Lørdag holdt professor ved Fjellhaug, Sverre Bøe, bibeltime om Jonas bok, og det var parallelt barnemøte. På ettermiddagen var det  familiemøte med etterfølgende seminarer om Johannes Åpenbaring og misjon i nærmiljøet. Lørdag ble avsluttet med ungdomsmøte.

Søndag starter med gudstjeneste med tilsynsmannsinnsettelse, tale av Rolf Ekenes og nattverdfeiring. Under ettermiddagsmøtet talte prest Ivar Smedsrød og det var innslag ved Abdoulaye Jean, sykehusprest i Kamerun, og hans kone Germaine.

Fra DELKs samarbeidspartnere hilste og gratulerte foruten Roland Gustafsson, generalsekretær Øyvind Åsland (Norsk Luthersk Misjonssamband), generalsekretær Heidi Westborg Steel (HimalPartner) og innsamlingssjef Åslaug Ihle Thingnæs (Det Norsk Misjonsselskap) den nye tilsynsmannen.

Samtidig ble avtroppende tilsynsmann takket for sin gode tjeneste. Eldstebror Kåre Solberg ledet ettermiddagsmøtet.
    – Jeg har en bønn og et ønske som kan samles i tre B-er — ber, bidrar og bærer, sa Rolf Ekenes, og utdypet:
    – At vi ber, for vårt arbeid, ute og hjemme, regelmessig og uten å gi opp, til Han som har all makt i himmel og på jord. At vi bidrar, med innspill, tanker, påminnelser og oppmuntringer og at vi bærer, har overbærenhet, tåler, viser velvilje, ja også stolthet og omsorg, påpekte Ekenes.

Gustafsson la i sin hilsen vekt på den gode kontakten både han som person og Misjonsprovinsen har med Norge.
    – Jeg har selv gått på Fjellhaug skoler i Oslo (1974-79) og stått i nært samarbeid med norsk misjon i mer enn 30 år, ikke minst i Kenya.
    Han trakk også fram medvirkningen fra DELK, representert ved daværende tilsynsmann Ulf Asp, ved innvielsen av biskop Arne Olsson 5. februar 2005, og samarbeidet gjennom flere år i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid.
    Den svenske biskopen hilste med ordene fra Josva 1,5–9 og sa at vi står alle i en åndelig kamp og må ha som leveregel: Vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten (2. Kor 13,8).

Boe Johannes Hermansen

DELKs_prester_260611_-_TFR

DELKs prester samlet sammen med ny og avtroppende tilsynsmann, fra venstre: Hans Johan Sagrusten, Morten Askjer, Ivar Smedsrød, Boe Johannes Hermansen, Konrad Fjell, Rolf Ekenes, Jan Erik Askjer, Herman Næss, Jan Bygstad, Ulf Asp, Jens Bjørnsgård og Arild Minnesjord. FOTO: TORMOD FREDRIKSEN