I CORONA-TIDER

20 mars, 2020

I corona-tider vill jag komma med några påminnelser.

Herren ger ett löfte till oss i Jesaja 49:16. ”Se, på mina händer har jag upptecknat dig.” Han har oss skrivna i sin hand och påminns om oss hela tiden. Vår oro och våra bekymmer känner han väl. I dopet skrevs våra namn i Livets bok i himmelen. Vi är t.o.m. skrivna i hans hand. För Jesu Kristi skull.

Sedan vill jag påminna om det viktiga för oss alla i den speciella situation, som corona-viruset ställer oss i. Vi ska följa de riktlinjer som samhället tydligt pekar på. Människor som är över 70 år, samt människor i riskgrupper i övrigt, skall i nuläget vara hemma och inte träffa andra människor. Denna grupp är mest sårbar i denna virusepidemi. Detta är anledningen till uppmaningen att stanna hemma. Och det betyder i detta sammanhang: Kom inte till gudstjänsten på söndag!

Jag förmodar att du har tillgång till Bibel, psalmbok, andaktsbok därhemma. Använd dem. Då är du förenad med alla dem som firar gudstjänst och ber. Jag påminner om den förbön jag skickat ut tidigare. Önskar du fira Herrens Heliga Nattvard kontaktar du din församlingspräst. Du kan också se direktsändning av gudstjänst på denna webbplats eller lyssna till predikan i efterhand, se Gudstjänster på internet.

Ring gärna varandra på telefon och uppmuntra varandra!

Denna regel att personer över 70 år, samt riskpersoner, inte skall komma till gudstjänsten syftar till att skydda personer från att exponeras för smitta. Detta är i nuläget mycket viktigt.

I dopet blev vi lagda i Herrens händer. Vila i detta! Lyssna till Jesu röst och följ honom. Lita på honom. Hos honom är vi fullständigt trygga. Ingenting kan rycka oss ur hans hand (Johannes 10:28–29.)

Hälsningar

+ Bengt