ILCs regionala Europakonferens i Berlin

I april meddelades följande på webbplatsen i samband med nordiska biskopsmötet – Nordiska stiftens gemenskap:

“I januari 2016 möttes biskoparna från de nordiska lutherska stiftens gemenskap och representanter för International Lutheran Council (ILC) i Göteborg. ILC är en global organisation som samlar närmare 40 lutherska kyrkor till gemensamt stöd och teologiskt arbete. Vid samtalen lades grunden för en påbörjad och fortgående process, att de nordiska stiften söker om medlemskap i ILC.

För Missionsprovinsens del togs beslut vid konventet i oktober 2016, som det lyder i protokollet: “… att ge Missionsbiskopen och Missionsrådet i uppdrag att förbereda och ansöka om medlemskap i ILC för att medverka i den internationella lutherdomens inbördes stöd och uppmuntran och vittnesbörd för världen.” Liknande beslut fattades i Finland och Norge under 2016. Dessa ansökningar finns nu på ILCs bord och blir troligtvis behandlade under det närmaste året. I bästa fall kan anslutning ske vid ILCs globala konferens under hösten 2018.”

Som ett led i denna process fick de nordiska lutherska stiftens biskopar inbjudan att delta i ILCs regionala Europakonferens i Berlin den 22–25 juni 2017. Ett trettiotal representanter möttes och fick ta del av gedigen undervisning: Dr Robert Kolb om Luther och Kyrkan och Dr Armin Wenz om Augsburgska Bekännelsen artikel VII – Om Kyrkan.

Generöst med tid användes för att diskutera de nordiska stiftens ansökningar till ILC, där vi biskopar fick förmedla presentation från respektive stift och svara på frågor. I vår frånvaro beslutade Europakonferensen enhälligt att förorda nordiska stiftens ansökningar till ILC.

Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK), vars biskop Hans-Jörg Voigt också är ordförande i ILC, hade i anslutning till konferensen inbjudit till reformationsfirande under rubriken Freude in Christus.

På fredagskvällen hölls ett panelsamtal om möjligheter och utmaningar för den Lutherska Kyrkan under 2000-talet. Under lördagen gjordes en utflykt till Wittenberg, där SELK firade en minnes- och botgudstjänst i Mariakyrkan – närmare 1 000 personer deltog i högtiden. Tillbaka i Berlin gavs möjligheten att på kvällstid njuta av en SELK-konsert: H-mollmässan för kör, solister och orkester av Johann Sebastian Bach. Under söndagen deltog konferensdelegaterna i olika SELK-gudstjänster i Berlin (det finns ett tiotal församlingar).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att relationerna till ILC utvecklas på ett gott sätt. Det innebär att Missionsprovinsen uppehåller värdefulla internationella relationer och att vi samtidigt med egen integritet kan bevara och ge vidare ett svensk-kyrkligt arv som genom århundraden funnits i vårt land.

Vid konferensen deltog också Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet på Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG), som rapporterade om sitt uppdrag enligt följande:

Europadelen av ILC uppdrog vid åt Seminaret i Oberursel, FFG och Westfield House i Cambridge att arbeta fram sommarkurser för präster och teologie studerande i medlems- och samarbetskyrkor till ILC. Jag träffade representanter för de två andra teologiska utbildningarna samt rektorn vid seminariet i Novosibirsk och drog upp mer detaljerade planer. Enligt förslaget till ILC kommer en intensivkurs att ges i slutet av juli 2018, i Cambridge, med Werner Klän, Oberursel,  som huvudlärare.

+Roland Gustafsson