Internationella kontakter och åtaganden

8 december, 2016

Missionsprovinsen söker tillsammans med de nordiska systerstiften internationella kontakter. Det är intressant att konstatera: några präster som vigts under de senaste tio åren i Sverige och Finland har fått gå in i olika internationella åtaganden.

Lördagen den 20 oktober 2007 vigdes fem kandidater till prästämbetet av Missionsprovinsens biskop Arne Olsson. Tre av kandidaterna var från Finland: Antti Lehrbäck, Esko Murto och Markus Pöyry. De två övriga var Bertil Andersson, som vigdes för tjänst i Mongoliet (2007–2016) och som nu är präst i södra Norge (DELK), och Mattias Lindström, i första hand för tjänstgöring i Kvillebäckens gudstjänstgemenskap, omsider för missionstjänst i Peru (2009–2012) och som nu är pastor i S:t Sigfrids Trosgemenskap. Läs mer om högtiden 2007: Missionsdag och prästvigning.

En av de finska prästerna, Esko Murto, har fått en kallelse till tjänst i Lutheran Church Canada.
Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland har nyligen publicerat en notis om detta på sin webbplats:

Styrelsen vid Kanadas lutherska kyrkas (Lutheran Church-Canadas) prästseminarium, Concordia Lutheran Theological Seminary, har kallat pastor Esko Murto till tjänst som lektor (assisting professor). Pastor Murto har sedan sommaren 2015 tjänstgjort som gästföreläsare där. Han har varit tjänstledig från kyrkoherdetjänsten i S:t Markus lutherska församling.

Pastor Murto meddelade att han tackat ja till kallelsen, och kommer att fortsätta sin undervisning vid seminariet som ligger i St. Catherines.

– Det är fråga om en kallelse till att tjäna Kristi kyrka. Den som kallar är Jesus själv, fastän kallelsen också kommer genom människor. Min uppgift är att utbilda nya pastorer. Vi vet inget om framtiden, men min förhoppning är att någon gång få tjäna Gud i Finland igen inom Missionsstiftet. Nu har jag emellertid denna uppgift framför mig, och den vill jag och Elisabeth, som jag är förlovad med, ta oss an.

Pastor, PhD Samuli Siikavirta blir ordinarie kyrkoherde i Markus’ församling.

Läs mer om förordnandet:

Översättningen av notisen från finska till svenska har gjorts av pastor Anders Alapää.