Internationella kontakter, sommaren 2017

1 september, 2017

I en tidigare artikel har jag rapporterat från en konferens i Berlin: ILCs regionala Europakonferens i Berlin.

Tjeckien
Den 14–20 juli deltog jag i en ungdomskonferens i Schlesien, i nordöstra delen av Tjeckien.

Kallelsen kom från en missionsorganisation med nära koppling till Silesian Evangelical Church of Augsburg Confession (SECAC), en kyrka med rötter från reformationen. Här finns i förlängningen intressanta historiska kopplingar till pietismen, herrnhutismen och en känd missionsrörelse: Evangeliska Brödraförsamlingen (The Moravian Church). SECAC har c:a 10 000 medlemmar i 21 församlingar med 30 präster. Eftersom man lever i gränsområden till såväl Slovakien som Polen, finns samarbeten med andra lutherska kyrkor, t ex Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland.

Utöver föredrag fick jag anledning att redogöra för situationen i Sverige och Missionsprovinsens arbete. Våra länder har ett antal gemensamma nämnare, inte minst tragiken över att vara bland de mest sekulariserade länderna i Europa. Ryktet om Missionsprovinsen får gehör, tidvis mer i utlandet än i hemlandet! I vilket fall får vi stå tillsammans och fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga (Judas brev 3).

USA
Missionsprovinsen har sedan 2014 deltagit i det som kallas The Global Forum i samband med The Lutheran Week, organiserat av North American Lutheran Church (NALC). Årets konferens var förlagd till Nashville under tiden 8–11 augusti. Vår närvaro detta år berodde på två faktorer:

  1. Afrikanska lutherska kyrkors påtagliga närvaro, Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) och Evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT).
  2. NALCs generositet att stå för kostnaderna: resor, uppehälle, etc.

The Lutheran Week är ”NALCs årsmötesvecka” och har ett antal inslag: samlingar för kvinnor och ungdomar, en teologisk konferens (en dag), NALC-konventet (två dagar) och The Global Forum (en dag).

The Global Forum hade i sitt program på sedvanligt sätt uppdatering av närvarande kyrkors/organisationers verksamhet. De två afrikanska kyrkorna hade delegationer på fyra (EECMY) respektive sex (ELCT) personer – högsta kyrkoledning från respektive kyrka! I den senare fanns tre representanter från den teologiska institutionen Makumira i Arusha.

Åtskilligt med tid användes för att diskutera detta forums uppgift och framtid, som så långt har formulerat tre mål/prioriteringar:

  1. Ömsesidigt bistånd och uppmuntran.
  2. Teologisk reflektion i ämnen som är relaterade till den lutherska bekännelsen.
  3. Strategier för församlings- och pastoral förnyelse med avseende på mission och lärjungaskap.

Nätverkets framtida arbete är under fortsatt övervägande, men det rådde enighet om att nästa samling flyttas från den nordamerikanska kontinenten – till Afrika. Förmodligen blir nästa konferens förlagd till Nairobi i Kenya.

Se artikel från tidigare besök och närvaro i The Lutheran Week: Reflexioner efter ett lutherskt konvent i Charleston.

+Roland