Juhana Pohjola vald till biskop i Finland

29 januari, 2021

Missionsstiftet i Finland har vid ett stiftsmöte den 23 januari valt stiftsdekan Juhana Pohjola till att efterträda Risto Soramies som stiftets biskop. Röstberättigade var prästkollegiet och två representanter för varje församling. Pohjola fick 111 röster (90,2 %) och den andre kandidaten, Esko Murto, 12 röster.

Juhana Pohjola kommenterade i ett tal till stiftsmötet: ”Jag vill för egen del tacka för det stora förtroende som ni har visat genom att ge ett så här starkt stöd och genom att välja mig till detta viktiga och krävande uppdrag. Jag känner stor svaghet inför ett så här stort uppdrag och kall, men jag vet att denna sak har diskuterats i församlingarna och att man i den allmänna förbönen har bett för saken. Det uppmuntrar mig att se framåt.”

(https://www.lhpk.fi/sv/juhana-pohjola-missionsstiftets-foljande-biskop/)

Biskopsvigningen planeras till 1 augusti i samband med Missionsstiftets sommarfest i Loimaa.

Be för den, vårt systerstift i Finland och den nyvalde biskopen!