Kinamission i Göteborg

1 maj, 2023

Kinamission är något som väcker missionshistoriska minnen till liv. Från Västeuropa var det många missionärer som sändes till Kina under slutet av 1800-talet och fram till ca 1950, då den kommunistiska regimen förbjöd all mission i landet.

I vårt grannland Norge kom en organisation att starta 1891 med namnet ”Det norske lutherske Kinamissionsforbund”, vars arbete var fokuserat på just Kina. Det är idag den största nordiska missionsorganisationen och heter numera Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Den person som framförallt har kommit att förknippas med kinamission är engelsmannen Hudson Taylor (1832-1905). Han grundade organisationen Kinas inlandsmission (China Inland Mission). Det är svårt att överskatta Taylors betydelse för den moderna missionshistorien. Inspirerad av honom har mängder av andra organisationer för evangeliets spridande startats och tusentals missionärer har sänts ut de senaste 150 åren. Även från Sverige har det skickats många missionärer, både från de lågkyrkliga väckelserörelserna och från frikyrkorna. Svenska kyrkan har också lämnat ett betydande bidrag genom det som tidigare hette Svenska kyrkans mission.

Kinesisk församling i Göteborg

Den nuvarande kinesiska församlingen bildades 2013, efter att en tidigare församling hade upplösts efter interna motsättningar. Haoyin Cheng kom redan från början att vara deras pastor.

Haoyin är från en akademikerfamilj i Shanghai. Han är mer utbildad än de flesta av oss, med utbildning från Chalmers, Handelshögskolan och Församlingsfakulteten. Jag skickade ett mail till Haoyin för att få lite mer bakgrundsfakta om hans bakgrund. Han berättade hur han som barn frågade sin pappa:  ”Vad är meningen med livet? Om alla dör i slutändan, vad är då meningen med studier och allt vi gör?”

Haoyin fick inte svar på detta förrän han 2000 blev kallad av Gud. Han säger: ”År 2000 valde Gud mig och jag döptes och samtidigt fick jag svaret från Gud. Meningen med livet är Jesus Kristus. Han är livet.” Efter sina studier vid Församlingsfakulteten fortsatte Haoyin studierna i teologi i Hong Kong, där han erhöll en mastersexamen i teologi.

Men hur kommer det sig att en liten kinesisk församling vill bli en del av Missionsprovinsen? Haoyin säger: ”Gud ledde mig vidare till Missionsprovinsen, ett sant kristet samfund som står fast vid Guds ord och sakramenten.” (Haoyin prästvigdes av Missionsprovinsen den 3 december 2022)

Kinesiska församlingen blir en del av Immanuelförsamlingen

Immanuelförsamlingen i Göteborg har sedan flera år tillbaka fört ett samtal med den kinesiska församlingen för att försöka hitta en form där de båda församlingarna kan vara varandra till hjälp. Inte minst handlar det om att skapa en långsiktigt stabil struktur för den kinesiska församlingen.

2022 beslutade Immanuelförsamlingen, efter den kinesiska församlingens uttryckliga önskan, att göra den kinesiska församlingen i Göteborg till en del av sin egen församling. Språkbarriären förhindrar visserligen en sammanslagning rakt av, men Haoyin är numera en del av församlingens pastorsråd och adjungerad till kyrkorådet och sammanlysta gudstjänster kommer att vara ett stående inslag framöver. 

När jag frågar Haoyin om varför det är en bra idé att deras församling blir en del av Immanuelförsamlingen säger han: ”Genom åren har vi vandrat i öknen och varit utsatta i stormen. Nu är vi med Immanuelförsamlingen.  Jesus är ombord, så är också pastorsrådet och kyrkorådet. Vi är glada för att få vara med i en stor kristen familj”.

Det är med ödmjukhet som vi från Immanuelförsamlingens sida har tagit detta steget, och även om det sannolikt inte kommer att få samma omfattning och betydelse som Hudson Taylors arbete i Kina fick i slutet av 1800-talet, så ber vi att Gud skall välsigna vårt gemensamma arbete för svenskar och kineser i Göteborg.

Jesus på Kinesiska - namnet över alla namn.
Jesus på Kinesiska – namnet över alla namn.

Hur kommer detta arbete att fungera? Ja, det är inte så lätt att svara på. De flesta vuxna kineserna kan inte svenska och språkbarriären är påtaglig. Vi kommer att ha sammanlysta gudstjänster där Haoyin översätter till mandarin. Vi hoppas att barnen som kommer från kinesiska familjer kommer att finnas med i barnarbetet i församlingen framöver och att vi skall komma varandra närmare som en församling efter hand. 

Haoyin säger när det gäller framtiden: ”I framtiden kommer vi bidra med vårt engagemang i form av mission bland kineser i Göteborg och Borås. Vi ber att Gud öppnar dörren till en tredje stad när tiden är inne. Vi tror på en sammanhållen och stark Missionsprovins med tydlig evangelisk-luthersk profil”.

Som ordförande för kyrkorådet för Immanuelförsamlingen var det inte lättsinnigt som jag föreslog att vårt kyrkoråd skulle be församlingen att inkorporera en annan församling. Det är förknippat med mängder av framtida utmaningar, men hur skulle vi kunna säga nej till kristna bröder och systrar som behövde oss som fotfäste? Jag hoppas och tror att detta är något som Gud vill välsigna. 

耶稣  (Jesus) är namnet som har kraft att frälsa göteborgare från evig död. Det finns inget annat namn i vilket det finns frälsning, inte heller för kineser.

Av Jakob Birgersson,  kyrkorådsordf. i Immanuelförsamlingen |  Foto: Jakob Birgersson