Koinonian Katakomben

Bda

Välkommen till Koinonian Katakomben
– en kristen församling i centrala Göteborg!

MÄSSA

Mssa

Vi firar högmässa
lördagar klockan 12
utom sommaren, helgdag och dag före helgdag
i Vår Frälsares kapell
Västra Hamngatan 15
Göteborg

Ring på porten där det står LM Engströms Gymnasium.
(Det är de som äger kapellet.)

Karta

Missionsprovinsen

Koinonian Katakomben är genom sin bakgrund i Svenska kyrkan en av Missionsprovinsens äldsta Gudstjänstgemenskaper. Missionsprovinsen är ett nätverk av fria gudstjänstgemenskaper, ett ”fritt stift i den andliga traditionen från Svenska kyrkan.”

Katakomben tillhör Missionsprovinsen och är en av dess äldsta Gudstjänstgemenskaper. Vi ser oss också som en del av Svenska kyrkan:

Missionsprovinsen är en del av ”den enda, heliga, allmänneliga och apostoliska kyrkan”. Den är en fri provins av Guds kyrka och församling i Sverige och Finland, på den oförändrade evangelisk-lutherska bekännelsens grund. Den står i kontinuitet med den andliga tradition som vuxit fram och förvaltats i enlighet med denna bekännelse inom Svenska kyrkan respektive Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, och betraktar sig som ett icke-territoriellt stift i denna tradition. (Missionsprovinsens provinsordning, 2 kap.)

Koinonia
Koinonia är Missionsprovinsens benämning på sina församlingar.
”Koinonia” är ett grekiskt ord – κοινωνία – som betyder gemenskap.
Det finns bland annat i 1 Joh. 1:3:

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er,
för att också ni skall vara med i vår gemenskap,
som är en gemenskap med Fadern
och hans Son Jesus Kristus.

Komplement
Katakomben är ett komplement och vill inte konkurrera med annan verksamhet. Allt som är gott i Svenska kyrkan bejakas. Vi ber att den dag skall komma, när några komplement inte längre behövs.

Webbsända gudstjänster

Flera församlingar i Missionsprovinsen sänder regelbundet gudstjänster på webben.

Läs mer