Konvent, prästvigning och installation

5 november, 2016

Missionsprovinsens konvent samlades den 29 oktober till överläggningar och val. Utöver 45 delegater från församlingar och prästkollegium deltog också ett antal församlingsmedlemmar, samt två gäster från utlandet – dels biskop Thor Henrik With från Det evangelisk lutherske stift i Norge (DelsiN), som också är med i Nordiska stiftens Gemenskap, dels biskop Hans-Jörg Voigt från Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche (SELK), och som är ordförande i International Lutheran Council (ILC). Konventet beslutade bl a att gå vidare i processen för ökad samverkan med ILC.

Sveinung Eriksen vigdes av biskop Roland Gustafsson till präst i Missionsprovinsen. Sveinung är född och uppvuxen i Tromsö i Nordnorge, och kommer att vara verksam i Mariakyrkan i Uddevalla och Stigen, samt även bistå Johannes församling i Borås.

Biskop Thor Henrik With predikade i den efterföljande högmässan, där Mattias Lindström, Örkelljunga, installerades som pastor i S:t Sigfrids Trosgemenskap.

Läs biskop Roland Gustafssons
inledande betraktelse
prästvigningstal

Biskop Thor Henrik With (DelsiN)

Biskop Hans-Jörg Voigt från (SELK)                                             Bilder tagna av Ulf Klingström.

Händelsen har också uppmärksammats i systerstiftet i Norge:
Tromsøgutt presteviet i Göteborg