Kristus delar ut av sina gåvor

I Missionsstiftet i Finland prästvigde biskopen Risto Soramies nyligen fyra präster till tjänst i Kristi kyrka i Finland. Pastor Sebastian Grünbaum, som representerade Missionsstiftet vid senaste prästvigningen i Göteborg, har skrivit följande om händelsen:

Nästan 300 gudstjänstbesökare anlände på Kristi himmelsfärdsdag den 29 maj 2014 till Åbo för att delta i den prästvigning som ägde rum i Betelkyrkan. Vid prästvigningen, som förrättades av Missionsstiftets biskop Risto Soramies, välsignades i enlighet med den apostoliska traditionen, genom handpåläggning och bön, fyra män till tjänst för församlingarna. De som prästvigdes är Otto Granlund, Marko Kailasmaa, Antti Leinonen och Samuli Siikavirta.
– Jesus har stigit upp till höjden och delar nu ut av sina gåvor, konstaterade biskop Soramies i sin predikan, som utgick från episteltexten för Kristi himmelsfärdsdag.
– Den här gången är det inte fråga om förmåga eller nådegåvor, utan gåvorna är människor – pastorer till församlingarna.
Biskop Soramies påpekade att många troende i vår tid löper risk att gå vilse. Många predikanter predikar sina egna tankar och profeterna profeterar i enlighet med tidsandan.
– Ni pastorer sätts nu att sköta en enkel uppgift, att verka som Guds munstycken. Inte till att förkunna era egna uppfattningar, utan Guds ord, påminde biskopen.
– Genom Ordets förkunnelse gör Gud sitt största underverk – han väcker till liv dem som är andligt döda.
Den färska pastorn Samuli Siikavirta slutför under sommaren sina studier vid universitetet i Cambridge, innan han inleder sin tjänstgöring i S:t Markus församling i Helsingfors under hösten 2014.
– Jag väntar med iver på att stifta bekantskap med församlingsmedlemmarna, berättar Samuli.
– Genom mina erfarenheter i England har jag lärt mig att uppskatta den strävan efter gemenskap som är förknippad med livet i Missionsstiftets församlingar. Det är viktigt med tanke på så väl församlingens egna välmående som också det utåtriktade arbetet.
Vid arrangerandet av prästvigningen fanns det med en stor grupp av ansvarstagare inom församlingarna i Åbo, Sankt Gabriels församling och S:t Pauli församling. En av ansvarstagarna är Sanni Nurmi från S:t Gabriels församling.
– På det här sättet får vi nya herdar för församlingarna. Det ger motivation, alla vill dra sitt strå till stacken i det här arbetet, berättar Sanni.
– Genom nya pastorer möjliggörs också påbörjandet av församlingar även på andra orter, och det lönar sig.

Av dem som vigdes skall Antti Leinonen tjäna församlingarna i Rovaniemi och Sodankylä. Marko Kailasmaa verkar vid sidan om egen tjänst i den församling som byggs i Lojo, medan Otto Granlund får den svenskspråkiga församlingen i Åbo som sitt ansvarsområde. Prästvigningen på Kristi himmelsfärdsdag var den första prästvigningen inom det år 2013 grundade Missionsstiftet.

Pastor Sebastian Grünbaum
Åbo